abhero

Verzekerd van de informatie die je nodig hebt om zelf te zorgen voor gezonde financiën.

Op financieel en fiscaal vlak kun je steeds meer zaken zelf regelen. Daarmee kun je veel besparen. We helpen je graag bij het maken van slimme keuzes en beperken van risico's. 

Wanneer mag jij met pensioen?

Bekijk hier wat de gevolgen van het pensioenakkoord zijn voor jouw AOW-leeftijd

Een van de meest heldere uitkomsten van het pensioenakkoord is dat de AOW-leeftijd langzamer omhoog zal gaan. Pas in 2024 zal deze naar 67 jaar gaan. Dat is drie jaar later dan gepland!

Als je wilt weten wanneer je recht krijgt op AOW kun je dit op Independer​ bekijken. Als je op deze website je geboortedatum invult, krijg je te zien op welke leeftijd je naar verwachting recht krijgt op de AOW-uitkering van de overheid.

Ook het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt is belangrijk. Grote vraag hierbij is er op je pensioendatum nog voldoende middelen beschikbaar zijn om dreigende tekorten te dekken.

Afgelopen weekend stemden de vakbonden FNV en CNV vóór het pensioenakkoord. Alleen de Vakcentrale voor Professionals moet hierover nog een beslissing nemen. Het nieuwe pensioenstelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste punten staan al op papier.

AOW-leeftijd naar 67 in 2024

Om met de vakbonden tot een akkoord te komen heeft het kabinet-Rutte 3 beloofd dat de AOW-leeftijd langzamer zal gaan stijgen. In de nieuwe opzet stijgt de AOW-leeftijd pas in 2024 tot 67 jaar. In de huidige planning zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar gaan. Dat scheelt dus 3 jaar. De kosten hiervan bedragen ongeveer 5 miljard euro. Ook belooft het kabinet dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 maar 8 maanden zal stijgen per jaar dat we langer leven.

Tenslotte gaat het kabinet kijken naar speciale maatregelen voor mensen met zware beroepen. Hierdoor zou het mogelijk zijn dat deze mensen eerder kunnen stoppen met werken. Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspraken maken om maximaal drie jaar eerder te stoppen met werken en deze opnemen in de cao. De boete die stond op eerder stoppen wordt gedeeltelijk geschrapt.

Pensioenfonds werkgever: opbouw wordt individueler

Ook in de opbouw van pensioen bij een pensioenfonds van de werkgever worden wijzigingen doorgevoerd. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt. Bedoeling is om de pensioenpremie sterker te koppelen aan de persoonlijke situatie.

Hypotheek afbetalen met een deel van je pensioen wordt mogelijk

Werknemers krijgen de mogelijkheid om een deel van hun pensioenpot anders te gebruiken op het moment dat ze met pensioen gaan.

Deelnemers van pensioenfondsen mogen bijvoorbeeld maximaal 10% van het opgebouwde vermogen inzetten om hun hypotheek af te lossen. Daardoor gaat de pensioenuitkering natuurlijk wel lager uitvallen. Of dat gunstig is zal per geval bekeken moeten worden.

​Conclusie

De voorgenomen wijzigingen betekenen wat ons betreft een stap in de goede richting. 
Heb je vragen over jouw situatie? Wil je weten wat je mogelijkheden zijn om eerder te stoppen met werken of minder te gaan werken? Neem dan contact met ons op om dit te bespreken!


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Macro- en micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert