abhero

Verzekerd van de informatie die je nodig hebt om zelf te zorgen voor gezonde financiën.

Op financieel en fiscaal vlak kun je steeds meer zaken zelf regelen.
Daarmee kun je veel besparen.
We helpen je graag bij het maken van slimme keuzes en beperken van risico's. 

Belastingdagen 2021

Door Corona lopen veel zaken ‘anders dan anders’. Dat geldt ook voor onze ‘belastingdagen’.
De afspraken vinden dit jaar niet bij ons op kantoor plaats; de aangifte wordt op afstand gedaan en telefonisch doorgesproken. Heb je voorkeur voor contact via Zoom, dan zijn daarvoor ook mogelijkheden.

De procedure is dit jaar als volgt:

  • Wil je je aangifte Inkomstenbelasting over 2020 door Ab Flipse laten verzorgen, dan maak je telefonisch (0320-212242) of per e-mail (contact@abflipse.nl) via Erika van Ramselaar een afspraak. Voor alle aangiftes wordt een afspraak ingepland
  • Na het maken van de afspraak stuur je per e-mail (contact@abflipse.nl) of post (Werfweg 17, 8243 PG Lelystad, o.v.v. IB2020, t.a.v. Erika) de stukken van de checklist aan ons op
  • Op het tijdstip van de geplande afspraak begint Ab met het voorbereiden en bekijken van de aangifte. Binnen een uur na aanvang neemt Ab contact met je op om de aangifte en eventueel andere zaken door te spreken.
  • Als de aangifte is verzonden, ontvang je daarvan een print met de factuur

Periode:
De aangiftes worden gedaan in de periode van 5 maart t/m eind april.
Op maandagen kan dit tussen 09.00 en 17.00 uur en op vrijdagen tussen 12.30 en 17.00 uur. Heb je voorkeur voor een dag of tijd, maak dan tijdig een afspraak!

Tarief:
Het tarief voor het verzorgen van je aangifte Inkomstenbelasting over 2020 is:
- voor abonnementsrelaties € 140,- inclusief BTW
- voor niet-abonnementsrelaties € 205,- inclusief BTW.
Je krijgt hiervoor een factuur toegestuurd. Met het maken van een afspraak voor de aangifte verklaar je je met dit tarief akkoord.

Een overzicht van de gegevens die Ab voor de aangifte nodig heeft vind je hieronder.

Checklist stukken belastingaangifte over 2020:
- Machtigingscode belastingdienst voor fiscaal jaar 2020
- Het telefoonnummer waarop je op het moment van de afspraak bereikbaar bent
- Definitief aanslagbiljet of voorlopig aanslagbiljet 2019
- Beschikking voorlopige teruggaaf 2020
- Beschikking voorlopige teruggaaf 2021
- Betaalde premies lijfrente
- Meest recente waarde-overzicht lopende lijfrente- en levensverzekeringen
- Jaaropgave hypotheekrente 2020
- Overige kosten hypotheek, bijv. van notaris, taxatiekosten en boeterente
- Bewijs van niet door zorgverzekeraar vergoede kosten
- Uitgaven studiekosten t.b.v. beroep
- Gegevens partneralimentatie
- Giften (bewijsmiddelen verplicht)
- Alle overige stukken waarvan je denkt dat deze van belang kunnen zijn


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder