abhero

Verzekerd van de informatie die je nodig hebt om zelf te zorgen voor gezonde financiën.

Op financieel en fiscaal vlak kun je steeds meer zaken zelf regelen. Daarmee kun je veel besparen. We helpen je graag bij het maken van slimme keuzes en beperken van risico's. 

Ontslag? Laat je goed begeleiden!

Ontslag aangezegd gekregen? Let goed op wat je ondertekent en roep tijdig hulp in van een deskundige.

Het kan iedereen gebeuren: je krijgt ontslag (al dan niet met wederzijds goedvinden) en bent je baan kwijt. Je moet aan regeltjes voldoen en stukken bekijken, maar daar heb je geen of weinig ervaring mee. Je krijgt een vergoeding, maar wat kun je daar het beste mee doen? Wij kunnen je helpen!

We beoordelen documenten zoals de vaststellings- of beëindigingsovereenkomst, overleggen indien nodig met de werkgever of P&O en denken mee over besteding van de beëindigingsvergoeding en de financiële en fiscale consequenties. Vaak wordt voor deze begeleiding door de werkgever een bedrag beschikbaar gesteld. De laatste jaren hebben wij veel zaken op dit gebied voor alle partijen bevredigend afgewikkeld. Ab Flipse is door zijn levenservaring, kennis, houding en professionele insteek in staat veel zaken waarin partijen het niet met elkaar eens zijn tot een goed einde te brengen.

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen? Informeer naar de mogelijkheden!


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Macro- en micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert