Wat betekent het EU-herstelfonds voor onze portemonnee?

Donderdag 23 juli 2020 heeft Ab Flipse in zijn wekelijkse programma bij Omroep Flevoland uitvoerig gesproken over het compromis wat premie Rutte heeft bereikt met de overige lidstaten en de Europese Commissie over het EU-herstelfonds. Zoals iedereen inmiddels weet, heeft Rutte namens Nederland bij het kruisje getekend. Dit akkoord heeft vergaande consequenties voor Nederland. In de media ging het er vooral over hoe Rutte ‘gevochten’ heeft voor onze belangen. Daarbij werd Rutte door de één als held bestempeld, anderen vonden dat hij Nederland heeft verraden. Hieronder kun je lezen hoe Ab tegen deze kwestie aankijkt. 

 

'Om de zaak wat meer helder te maken, zal ik in dit artikel proberen zo feitelijk mogelijk te beschrijven wat er is gebeurd en wat daarvan de consequenties zijn voor onze portemonnee.
Tijdens de 4 dagen onderhandelen tussen alle lidstaten, werden er 3 landen veelvuldig genoemd. Nederland als aanvoerder van de ‘zuinige vier’ (samen met Oostenrijk, Zweden en Denemarken) gesteund door Finland, het grote probleemland Italië, en Frankrijk wat streeft naar de leiding van één federaal Europa met meer geld naar de EU, meer bureaucratie en nog meer transfers (geldtransacties van Noord- naar Zuid-Europa).

Eerst een paar feiten over Italië. Een land met één van de grootste economieën van Europa. Een land wat er vóór de coronacrisis al niet riant voor stond, waarbij met name de Italiaanse staatsschuld extreem is en hun banken technisch failliet zijn. Wat nauwelijks in het nieuws komt, is dat de gemiddelde Italiaan veel rijker is dan de Nederlander. De privé-schulden van de Italianen zijn veel lager dan die van ons. Ruim 70% van de Italianen heeft een eigen huis zonder, of met heel weinig, hypotheek. In Nederland heeft 50% een eigen woning met gemiddeld een torenhoge hypotheek. Daarnaast werken de Italianen 9 jaar minder dan de Nederlanders en bestaat een groot deel van hun economie uit een zwartgeldcircuit. De Italiaanse staat en banken hebben een probleem, de Italianen zelf niet.

Wat is er nu afgesproken?
Het Europese herstelplan voor de coronacrisis krijgt een omvang van 750 miljard euro. Daarvan zal 390 miljard euro uit subsidies bestaan die landen niet hoeven terug te betalen en 360 miljard euro uit leningen die wel moeten worden afgelost. Nederland wilde aanvankelijk dat de hele financiering uit leningen zou bestaan. De EC wilde het volledige bedrag subsidiëren. Nu is er dus een compromis gevonden.
Het herstelfonds geeft de Europese Commissie de mogelijkheid om direct te lenen op de kapitaalmarkt namens de Europese Unie. Hiermee wordt de facto een vorm van zogenoemde eurobonds geïntroduceerd.
Omdat de Commissie namens de hele EU leent, zal de rente op de leningen een gemiddeld percentage opleveren dat hoger is dan wat financieel solide landen als Nederland en Duitsland betalen op de kapitaalmarkt en een stuk lager dan wat bijvoorbeeld Italië betaalt als het land zelf geld leent. Gevolg is dat landen als Nederland en Duitsland hun kredietwaardigheid ter beschikking stellen, zodat landen als Italië goedkoper kunnen lenen. Kort samengevat, Nederland (lees de belastingbetaler) staat garant voor deze exorbitante lening. Dit is iets waar Rutte en minister Hoekstra van Financiën altijd fel tegen geageerde hebben maar nu volledig loslaten.

Wat zijn de bezwaren tegen dit herstelfonds?
De onderhandelingen zijn niet transparant geweest. Niemand weet wat er achter de gesloten deuren is besproken. Rutte brengt zijn eigen versie van het verhaal naar buiten, niemand kan zijn verhaal controleren. Daarnaast zie je vooral dat iedereen op eigen belang uit was. Het algemeen belang wordt zelden gepropageerd. Het gaat steeds weer om punten scoren om vooral het thuisfront rustig en tevreden te houden.

Een mooi voorbeeld is Duitsland wat ook fors moet meebetalen aan het herstelfonds en zich toch aan de kant van Frankrijk en de Zuid-Europese landen schaart. Waarom doet Merkel dit? Daarvoor zijn twee redenen. Merkel maakt zich hard voor één groot Europa, het is voor haar vooral een ideologische strijd. Zij streeft net als Macron van Frankrijk naar één groot Europa en heeft met dit akkoord vooral de Duitse banken gered die technisch failliet zijn en enorme bedragen hebben geleend aan Zuid-Europa.

Wat gaat er met de 750 miljard euro gebeuren en wie controleert de immense geldstromen?
Al dit geld wordt eerst geleend en straks verdeeld. Of het nu giften of leningen zijn, maakt niet uit. Ik heb geen enkel geloof dat de leningen ooit terugbetaald gaan worden! We hebben dat ook gezien met de miljarden die aan Griekenland zijn geleend. Daar is nauwelijks iets op terugbetaald. Italië heeft nu al een onbetaalbare schuld die niet kan worden afgelost. Deze zal dus op de balans van de ECB worden weggestreept, ten koste van de belastingbetaler hier in Nederland. Niet voor niets zijn wij de grootste netto betaler aan de EU.

Het grote probleem is dat er geen veto is op de uitgaven die gekoppeld worden aan noodzakelijke hervormingen, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd in Italië, Frankrijk, Spanje etc. De Europese Commissie, die deze landen altijd in bescherming heeft genomen ten koste van landen die wel netjes aan hun verplichtingen voldeden, moet straks bij meerderheid beslissen of een land voldoende heeft hervormd. Dat is een gotspe! De door Rutte genoemde ‘noodrem’ stelt dus in de praktijk niets voor. Deze top was de laatste kans voor Noord-Europa om Zuid-Europa deze hervormingen af te dwingen. Dit is onvoldoende of eigenlijk niet gebeurd.

En tot slot heeft Rutte met het akkoord het verkiezingsprogramma van zijn eigen partij, de VVD, verbroken, maar ook het regeerakkoord. Hij voelt zich sterk omdat hij de kans klein acht dat het parlement dit akkoord afwijst. Daarnaast komt het hem goed uit dat het referendum in Nederland is afgeschaft omdat op dit moment al ruim 85% van Nederland tegen het herstelfonds is en men ook ziet dat de 'noodremprocedure' een wassen neus is.

Wat betekent dit voor onze portemonnee?
Tegen alle afspraken in worden wij een belasting-, schulden- en transferunie in gerommeld en wordt de democratie verder uitgehold t.b.v. het project Europa waarbij alle macht gaat naar Brussel. Voor ons betekent dit dat we in tegenstelling tot Zuid-Europa nog later met pensioen gaan, maar ook geconfronteerd worden met nieuwe belastingen die Den Haag en Brussel ons gaan opleggen. Daarnaast zal er opnieuw een greep gedaan worden in onze rijk gevulde spaar- en pensioenpot. Alles wat er vanaf 1945 is opgebouwd wordt via Brussel ‘weggegeven’ aan de lidstaten die niet hebben gespaard en dus weinig of geen spaar- en pensioengeld hebben.

Is er hoop?
Een beetje. Ik vestig mijn hoop op de Tweede Kamer. Onze volksvertegenwoordigers kunnen ervoor zorgen dat Nederland niet akkoord gaat met dit megalomane herstelfonds. We krijgen volgend jaar maart in het stemhokje nog één keer de kans deze geldverkwisting een halt toe te roepen. Mijn oproep: wees kritisch naar die politieke partijen die Nederland zien als onderdeel van Europa. In de praktijk betekent dit dat we een provincie van Brussel (lees Berlijn en Parijs) worden en niets meer te vertellen hebben.
Word wakker voordat het te laat is!'

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.

Zoals veel mensen zullen weten, heeft Ab Flipse als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl vorig jaar op het gebied van woekerpolissen een schikking kunnen treffen met verzekeraar Allianz. De leden van de vereniging, waaronder ook een aantal relaties van AbFlipse.nl, zijn inmiddels ruimhartig gecompenseerd en hebben aanzienlijke bedragen op hun rekening mogen ontvangen. Daarmee is de 1e echt grote schikking in de geschiedenis van het woekerpolisdossier een feit. In het vakblad AM: verscheen hierover een uitvoerig artikel. Je kunt dit artikel hier teruglezen.

In december 2016 stuurde Ab Flipse een open brief aan het intermediair in Nederland.
In deze brief riep hij het intermediair op om voor haar relaties in actie te komen op het gebied van woekerpolissen en hen te wijzen op de claimmogelijkheden en de organisaties die in het claimen van geleden schade gespecialiseerd zijn. Aanmelden bij een claimorganisatie kan vaak zelfs gratis. Niet geschoten is tenslotte altijd mis!

U kunt de open brief van december 2016 hier teruglezen.

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Deze week werd door ondermeer RTL-Z aandacht besteed aan het hoger beroep dat door de Vereniging Woekerpolis is ingesteld tegen Aegon. De vereniging is van mening dat de uitspraak van de rechter van juni jl. in dit dossier niet ver genoeg gaat.

U kunt via deze link het artikel teruglezen en eventueel het filmpje met de toelichting van Ab Flipse terugluisteren.

https://www.rtlz.nl/beurs/woekerpolisnl-in-hoger-beroep-in-zaak-over-polissen-aegon

Woekerpolissen ..... Een veelgebezigde term die al jarenlang ook in de media volop aan bod komt. Helaas is de problematiek rond de woekerpolissen nog altijd niet opgelost. Een slepend en voortdurend proces is gaande. Spijtig dat verzekeraars en politiek dit probleem niet oplossen, om daarna het vertrouwen in de financiële branche weer te kunnen opbouwen. Van de zijde van verzekeraars en politiek hoeft u naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing te verwachten. Het is dus aan u om actie te ondernemen om misschien nog een deel van uw ingelegde premie terug te zien en zonder al te veel verlies van de polis 'af te komen'.

Al in 2007 verscheen er een interview met Ab Flipse in Fem Business over deze 'polissen-verkeerd'. U kunt dit artikel hier nalezen: pdffem_article.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In 'De Groene Amsterdammer' van deze week verschijnt een artikel over de woekerpolisproblematiek. Het ontstaan en in stand houden van de woekerpolis wordt uitgebreid beschreven. Diverse bekende economen, columnisten en organisaties worden aangehaald en er wordt besproken waarom er niet werd ingegrepen en waarom de problemen nog steeds niet zijn opgelost. 
U kunt het artikel hier lezen:pdf.

Deze week werd er een uitspraak gedaan door het klachteninstituut Kifid over een woekerpoliszaak van een individuele gedupeerde tegen Nationale Nederlanden.
Ook Ab Flipse gaf in de pers zijn reactie op deze uitspraak, die volgens hem houvast geeft aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Hij is daarom positief gestemd en blij met de uitspraak. De artikelen die hierover op de vak-website van AMweb en in de Telegraaf verschenen kunt u hier nalezen.

In het vakblad AM en op AM-web verscheen op 5 januari 2016 een interview waarin Ab Flipse terugblikt op het oude jaar en vooruit blikt op het nieuwe. Hij noemde daarin o.a. zijn 3 speerpunten voor 2016 en mocht aan iemand de beste wensen doen. U kunt dit interview hier nalezen.

In het vakblad VVP van 6 oktober 2015 kwam Ab Flipse aan het woord over het in zijn ogen doorgeschoten toezicht op advies. Dit artikel kunt u hier lezen.

Iedere donderdag van 11.05 tot 11.30 uur verleent Ab zijn medewerking aan een radioprogramma over financiële en economische zaken (89.8 FM). Dit programma is 's avonds om 19.00 uur of via de website van Omroep Flevoland terug te luisteren.

Ab Flipse verleende volop medewerking aan een reportage over woekerpolissen van de EO. Het programma 'Dit is de Dag' werd op 10 oktober 2015 uitgezonden. U kunt deze uitzending EO Dit is de Dag hier terugkijken.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Macro- en micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert