Factoren die de woningmarkt beïnvloeden

De woningmarkt wordt beïnvloed door diverse factoren. Op dit moment zijn er twee factoren die een grote invloed uitoefenen. In deze blog lichten wij die nader toe.

 

1. De effecten van Corona

Door Corona werkt een groot deel van de beroepsbevolking thuis. Een interview met Eveline van Leeuwen, hoogleraar Urbane Economie aan Wageningen University & Research, maakt duidelijk hoe zij dat ziet.

Extra uitdagingen
Zij stelt dat we nu veel bewuster met de ruimte om ons heen omgaan en dat dit zal zorgen voor structurele veranderingen in wonen en werken. Mensen die in de grote steden wonen hebben volgens Van Leeuwen extra uitdagingen. De laatste jaren zijn er in de binnensteden alleen maar meer kleinere woningen gekomen, waarbij er ook geen buitenruimte is of woningen die gedeeld moeten worden met anderen. Ze zegt hierover: ‘Zeker tijdens de lockdown zijn veel mensen die in een kleiner appartement wonen erachter gekomen dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om elkaar buiten de deur te ontmoeten of een terrasje te pakken. De jaren ’70-huizen buiten het centrum zijn misschien niet mooi, maar qua ruimte wel zo praktisch in tijden als deze. Het is nu geen voordeel om dicht op elkaar te zitten’.

Binnenstad zonder auto
Bij de herwaardering van de publieke ruimte moet er worden gekeken naar wat er werkelijk toe doet in de stad. De auto neemt daarbij nog veel ruimte in beslag. Nu de auto, wellicht ook in de toekomst, vaker ongebruikt blijft staan, zou je bewuster kunnen bouwen en daarmee ruimte kunnen creëren.

De voordelen van het platteland
Van Leeuwen kent de vooroordelen over mensen die de stad verlaten voor het platteland. Zeg maar dag tegen het rijk gevulde leven met theaterbezoekjes, veel en trendy uitgaan etc. Daar staat tegenover dat veel mensen door de lockdown de stiltes meer zijn gaan waarderen. En die is op het platteland natuurlijk gemakkelijker te vinden.

Thuiswerken de norm
Thuiswerken is nog altijd de norm en blijft dat vermoedelijk ook, al wordt er wel nagedacht over tussenvormen zoals bijvoorbeeld satellietkantoren dichter bij huis. Daar kunnen collega’s elkaar dan toch ontmoeten. De voor mij meest frappante uitspraak die zij deed is deze: ‘We gaan meer toe naar een situatie waarbij het werk het wonen volgt in plaats andersom’. De stad profiteert door de Corona-crisis minder van het voordeel als vestigingsplaats van veel werkgevers. Sterker nog, de werkloosheid is er zelfs hoger. Ook wordt de afstand tot de werkgever door het thuiswerken steeds minder belangrijk bij de keuze van de woonplaats.

Hogere segment woningmarkt
Een groeiende populariteit van het platteland zal zich volgens Van Leeuwen vooral laten voelen in het hogere segment van de woningmarkt. ‘Met name mensen met overwaarde kunnen het zich permitteren om elders opnieuw te beginnen. Mensen die een baan hebben waarbij je relatief makkelijk thuis kan werken, zitten vaak ook in een betere financiële situatie. Maar of het lukt is nog maar de vraag, want ook in de regio staat inmiddels niet veel meer te koop. Ook is het niet meer zo dat je op het platteland perse goedkoper kan wonen. Wel krijg je vaak voor hetzelfde geld als in de stad meer huis en tuin voor je geld.’

Inrichting steden
De Coronatijd is volgens haar ook hét geëigende moment om serieus na te denken over de inrichting van onze steden. ‘Nu hebben we aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het is om binnen en buiten wat extra ruimte te hebben’. Gebleken is dat mensen in de grote stad minder gelukkig en gezond worden omdat er steeds meer mensen zonder vast werk of zonder werk komen te zitten. Dat heeft effect op het bestedingspatroon en creëert lage inkomens.

2. Het effect van de (jeugd)criminaliteit op de woningmarkt

Deze week stond er in de media een groot artikel over de overheid die haar grip verliest op het excessieve geweld van veelal jeugdige criminelen. Die ontwikkeling zie ik al sinds 2013 in de grote steden van het zo rustige Zweden en verbaast mij niet. Uit eigen ervaring weet ik hoe rustig en veilig het tot een paar jaar geleden in Zweden was.

De grote migratiegolf is daar al in 2013 op gang gekomen. Het land is overspoeld met niet-Westerse vluchtelingen en economische gelukszoekers. Veel wijken in grote steden zijn inmiddels onleefbaar geworden. Denk aan een wijk als Rosengard, in de havenstad Malmö. Maar ook andere grote steden in Zweden zie je in rap tempo compleet verloederen. (Jeugd)bendes maken daar de dienst uit. De politie laat zich er nauwelijks meer zien. Er is geen controle meer op huisvesting en uitkeringen en mensen begeven zich vaak in de illegaliteit en criminaliteit. Deze wijken krijgen steeds meer een ‘no-go’ etiket; het is niet veilig je daar te bevinden.

Hetzelfde zien we ook in andere grote steden in Europa. Denk aan de wijk Molenbeek in Brussel of de voorsteden van Parijs. Complete wijken islamiseren of veranderen in criminele getto’s. Ook in Genua in Italië kun je in veel wijken overdag maar beter niet komen. Steeds meer wijken verloederen en meer mensen ontvluchten de stad. Dat proces is niet meer te stoppen.

Conclusie

De Coronasamenleving en de toenemende islamisering en criminaliteit zorgen voor enorme veranderingen op de woningmarkt. Houd daarom rekening met deze ontwikkelingen als je een keus gaat maken waar je wilt wonen.

Via deze link kun je terugluisteren wat Ab op Omroep Flevoland vertelde over de factoren die invloed hebben op de woningmarkt.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.

Zoals veel mensen zullen weten, heeft Ab Flipse als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl vorig jaar op het gebied van woekerpolissen een schikking kunnen treffen met verzekeraar Allianz. De leden van de vereniging, waaronder ook een aantal relaties van AbFlipse.nl, zijn inmiddels ruimhartig gecompenseerd en hebben aanzienlijke bedragen op hun rekening mogen ontvangen. Daarmee is de 1e echt grote schikking in de geschiedenis van het woekerpolisdossier een feit. In het vakblad AM: verscheen hierover een uitvoerig artikel. Je kunt dit artikel hier teruglezen.

In december 2016 stuurde Ab Flipse een open brief aan het intermediair in Nederland.
In deze brief riep hij het intermediair op om voor haar relaties in actie te komen op het gebied van woekerpolissen en hen te wijzen op de claimmogelijkheden en de organisaties die in het claimen van geleden schade gespecialiseerd zijn. Aanmelden bij een claimorganisatie kan vaak zelfs gratis. Niet geschoten is tenslotte altijd mis!

U kunt de open brief van december 2016 hier teruglezen.

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Deze week werd door ondermeer RTL-Z aandacht besteed aan het hoger beroep dat door de Vereniging Woekerpolis is ingesteld tegen Aegon. De vereniging is van mening dat de uitspraak van de rechter van juni jl. in dit dossier niet ver genoeg gaat.

U kunt via deze link het artikel teruglezen en eventueel het filmpje met de toelichting van Ab Flipse terugluisteren.

https://www.rtlz.nl/beurs/woekerpolisnl-in-hoger-beroep-in-zaak-over-polissen-aegon

Woekerpolissen ..... Een veelgebezigde term die al jarenlang ook in de media volop aan bod komt. Helaas is de problematiek rond de woekerpolissen nog altijd niet opgelost. Een slepend en voortdurend proces is gaande. Spijtig dat verzekeraars en politiek dit probleem niet oplossen, om daarna het vertrouwen in de financiële branche weer te kunnen opbouwen. Van de zijde van verzekeraars en politiek hoeft u naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing te verwachten. Het is dus aan u om actie te ondernemen om misschien nog een deel van uw ingelegde premie terug te zien en zonder al te veel verlies van de polis 'af te komen'.

Al in 2007 verscheen er een interview met Ab Flipse in Fem Business over deze 'polissen-verkeerd'. U kunt dit artikel hier nalezen: pdffem_article.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In 'De Groene Amsterdammer' van deze week verschijnt een artikel over de woekerpolisproblematiek. Het ontstaan en in stand houden van de woekerpolis wordt uitgebreid beschreven. Diverse bekende economen, columnisten en organisaties worden aangehaald en er wordt besproken waarom er niet werd ingegrepen en waarom de problemen nog steeds niet zijn opgelost. 
U kunt het artikel hier lezen:pdf.

Deze week werd er een uitspraak gedaan door het klachteninstituut Kifid over een woekerpoliszaak van een individuele gedupeerde tegen Nationale Nederlanden.
Ook Ab Flipse gaf in de pers zijn reactie op deze uitspraak, die volgens hem houvast geeft aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Hij is daarom positief gestemd en blij met de uitspraak. De artikelen die hierover op de vak-website van AMweb en in de Telegraaf verschenen kunt u hier nalezen.

In het vakblad AM en op AM-web verscheen op 5 januari 2016 een interview waarin Ab Flipse terugblikt op het oude jaar en vooruit blikt op het nieuwe. Hij noemde daarin o.a. zijn 3 speerpunten voor 2016 en mocht aan iemand de beste wensen doen. U kunt dit interview hier nalezen.

In het vakblad VVP van 6 oktober 2015 kwam Ab Flipse aan het woord over het in zijn ogen doorgeschoten toezicht op advies. Dit artikel kunt u hier lezen.

Iedere donderdag van 11.05 tot 11.30 uur verleent Ab zijn medewerking aan een radioprogramma over financiële en economische zaken (89.8 FM). Dit programma is 's avonds om 19.00 uur of via de website van Omroep Flevoland terug te luisteren.

Ab Flipse verleende volop medewerking aan een reportage over woekerpolissen van de EO. Het programma 'Dit is de Dag' werd op 10 oktober 2015 uitgezonden. U kunt deze uitzending EO Dit is de Dag hier terugkijken.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Macro- en micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert