Uithollen pensioenstelsel moet stoppen!

Onderteken nu de petitie voor een eerlijk pensioen.

Aanleiding
De laatste jaren word ik als financieel adviseur, maar ook als voorzitter van de vereniging Woekerpolis, met steeds grotere regelmaat geconfronteerd met pensioenvragen. Vragen die o.a. gaan over de financiële consequenties van eerder of juist later met pensioen gaan. Of over de financiële gevolgen van het steeds later ingaan van de AOW of het al 12 jaar niet meer indexeren van ons pensioen wat een koopkrachtverlies oplevert van minimaal 20%. Daarnaast wordt er veel gepubliceerd over ons pensioen. Bijvoorbeeld over dreigende kortingen of het verhogen van pensioenpremies van werkenden. En we lezen veel over een nieuw pensioenstelsel wat alle pensioenproblemen van de 9 miljoen pensioengerechtigden in Nederland (dat zijn alle werknemers die nog pensioen opbouwen en alle mensen die nu met pensioen zijn) moet gaan oplossen.

Onderzoek
Ik kon veel van die vragen niet beantwoorden en verbaasde mij over alle onrust rond ‘het beste pensioenstelsel’ en ben in oktober 2020 op onderzoek uitgegaan. Ik kwam tot de conclusie dat we wel degelijk het ‘rijkste pensioenstelsel’ ter wereld hebben. In totaal zit er op dit moment een gigantisch bedrag van 1.692 miljard euro in onze gezamenlijke pensioenpot! 
Eén van mijn andere conclusies was dat we zeker niet het ‘beste pensioenstelsel’ ter wereld hebben, integendeel. Ik ben enorm geschrokken van wat er allemaal mis is met ons pensioenstelsel en hoe aan 9 miljoen pensioengerechtigden tekort wordt gedaan. Terwijl het geld van de pensioenfondsen tegen de plinten klotst!

Schade voor pensioengerechtigden is groot
Eerste berekeningen tonen nu al aan dat de financiële schade die berokkend is en wordt aan de pensioengerechtigden vele malen groter is dan de schade die berekend is in het woekerpolisdossier (minimaal 30 miljard euro).
Het is niet uit te leggen dat de pensioenfondsen de laatste 12 jaar alleen maar rijker zijn geworden en in die periode de pensioenpot is gegroeid van 592 miljard naar 1.692 miljard euro, terwijl in diezelfde 12 jaar de pensioenen niet zijn geïndexeerd.
Het is niet uit te leggen waarom een pensioen van € 10.000 per jaar in koopkracht is gedaald naar € 7.664 per jaar en de pensioengerechtigde daarmee ongeveer 2,8 maanden pensioen per jaar aan koopkracht inlevert (gemiddeld koopkrachtverlies minimaal 20%).
Het is niet uit te leggen dat in diezelfde periode pensioenbestuurders 'pakken wat ze pakken kunnen' uit de uitpuilende pensioenpot van bijna 1.692 miljard. Kritiekloos verschuilen zij zich achter de bizarre eisen die de overheid hen oplegt en lopen gedwee aan de leiband van DNB.
Het is niet uit te leggen dat pensioenbestuurders, net als zorgbestuurders en bestuurders van woningcorporaties, niet onder de Balkenende-norm (het loon van de minister-president) gebracht kunnen worden.
De bestuurders van 3 grote pensioenfondsen verdienen exorbitant hoge bedragen: Ronald Wuijster, APG (Ambtenaren, Onderwijs, Politie, Defensie): € 682.649 per jaar. Edwin Velzel, PGGM​ (Zorgverleners): € 531.000 per jaar en Norbert Hoogers, MN​ (Metaal en Techniek, Industrie, Koopvaardij): € 411.000 per jaar.
Dat is niet uit te leggen aan de 9 miljoen pensioengerechtigden ...

Oprichting platform
Ondermeer vanuit mijn positie als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl heb ik besloten om samen met onze juridische partner ConsumentenClaim een pensioenplatform op te richten wat zich gaat inzetten voor een eerlijk pensioen voor alle pensioengerechtigden. Wij hebben daarvoor een samenwerking gezocht met een aantal zeer actieve belangenorganisaties die zich al jaren inzetten voor een eerlijker pensioen, maar niet of te weinig worden gehoord of serieus genomen door de politiek en de machtige pensioenfondsen. Door de ervaring en kennis van deze claimorganisaties over het voeren van grote campagnes en massaclaim-procedures samen te voegen met de pensioenkennis en ervaring van de belangenorganisaties ontstaat er een organisatie die een vuist kan maken tegen het destructieve pensioenbeleid van de overheid en de torenhoge kosten van pensioenfondsen.

Start actie ‘samen voor een eerlijk pensioen’
De oprichting van het pensioenplatform heeft vorige week geresulteerd in het sluiten van een convenant met 7 organisaties die een achterban van 500.000 mensen vertegenwoordigen. Deze organisaties maken samen ‘een vuist tegen het pensioenbeleid van de overheid en de torenhoge kosten van pensioenfondsen’. Op 18 februari 2021 werd deze samenwerking bekendgemaakt onder de naam 'Samen voor een eerlijk pensioen'. Het persbericht dat hierover werd gepubliceerd kun je hier nalezen.

Kom in actie en teken de petitie
Op de website www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl kan je de petitie ondertekenen en kan je meedoen aan de pensioenquiz. De petitie zal direct na de verkiezingen aan alle politieke partijen en de (in)formateurs worden aangeboden. Ook werken partijen aan nieuwe acties voor na de verkiezingen.

In het belang van ons allemaal beveel ik het ondertekenen van de petitie van harte bij je aan!

Op 27 oktober 2021 overhandigde Ab samen met 2 mede-initiatiefnemers van Samen Voor Een Eerlijk Pensioen de door 41.538 mensen ondertekende petitie voor pensioenindexatie aan leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2021 zat Ab aan tafel in het programma KASSA om te praten over pensioenindexatie. Je kunt de uitzending hier terugkijken.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.

Zoals veel mensen zullen weten, heeft Ab Flipse als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl vorig jaar op het gebied van woekerpolissen een schikking kunnen treffen met verzekeraar Allianz. De leden van de vereniging, waaronder ook een aantal relaties van AbFlipse.nl, zijn inmiddels ruimhartig gecompenseerd en hebben aanzienlijke bedragen op hun rekening mogen ontvangen. Daarmee is de 1e echt grote schikking in de geschiedenis van het woekerpolisdossier een feit. In het vakblad AM: verscheen hierover een uitvoerig artikel. Je kunt dit artikel hier teruglezen.

In december 2016 stuurde Ab Flipse een open brief aan het intermediair in Nederland.
In deze brief riep hij het intermediair op om voor haar relaties in actie te komen op het gebied van woekerpolissen en hen te wijzen op de claimmogelijkheden en de organisaties die in het claimen van geleden schade gespecialiseerd zijn. Aanmelden bij een claimorganisatie kan vaak zelfs gratis. Niet geschoten is tenslotte altijd mis!

U kunt de open brief van december 2016 hier teruglezen.

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Deze week werd door ondermeer RTL-Z aandacht besteed aan het hoger beroep dat door de Vereniging Woekerpolis is ingesteld tegen Aegon. De vereniging is van mening dat de uitspraak van de rechter van juni jl. in dit dossier niet ver genoeg gaat.

U kunt via deze link het artikel teruglezen en eventueel het filmpje met de toelichting van Ab Flipse terugluisteren.

https://www.rtlz.nl/beurs/woekerpolisnl-in-hoger-beroep-in-zaak-over-polissen-aegon

Woekerpolissen ..... Een veelgebezigde term die al jarenlang ook in de media volop aan bod komt. Helaas is de problematiek rond de woekerpolissen nog altijd niet opgelost. Een slepend en voortdurend proces is gaande. Spijtig dat verzekeraars en politiek dit probleem niet oplossen, om daarna het vertrouwen in de financiële branche weer te kunnen opbouwen. Van de zijde van verzekeraars en politiek hoeft u naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing te verwachten. Het is dus aan u om actie te ondernemen om misschien nog een deel van uw ingelegde premie terug te zien en zonder al te veel verlies van de polis 'af te komen'.

Al in 2007 verscheen er een interview met Ab Flipse in Fem Business over deze 'polissen-verkeerd'. U kunt dit artikel hier nalezen: pdffem_article.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In 'De Groene Amsterdammer' van deze week verschijnt een artikel over de woekerpolisproblematiek. Het ontstaan en in stand houden van de woekerpolis wordt uitgebreid beschreven. Diverse bekende economen, columnisten en organisaties worden aangehaald en er wordt besproken waarom er niet werd ingegrepen en waarom de problemen nog steeds niet zijn opgelost. 
U kunt het artikel hier lezen:pdf.

Deze week werd er een uitspraak gedaan door het klachteninstituut Kifid over een woekerpoliszaak van een individuele gedupeerde tegen Nationale Nederlanden.
Ook Ab Flipse gaf in de pers zijn reactie op deze uitspraak, die volgens hem houvast geeft aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Hij is daarom positief gestemd en blij met de uitspraak. De artikelen die hierover op de vak-website van AMweb en in de Telegraaf verschenen kunt u hier nalezen.

In het vakblad AM en op AM-web verscheen op 5 januari 2016 een interview waarin Ab Flipse terugblikt op het oude jaar en vooruit blikt op het nieuwe. Hij noemde daarin o.a. zijn 3 speerpunten voor 2016 en mocht aan iemand de beste wensen doen. U kunt dit interview hier nalezen.

In het vakblad VVP van 6 oktober 2015 kwam Ab Flipse aan het woord over het in zijn ogen doorgeschoten toezicht op advies. Dit artikel kunt u hier lezen.

Iedere donderdag van 11.05 tot 11.30 uur verleent Ab zijn medewerking aan een radioprogramma over financiële en economische zaken (89.8 FM). Dit programma is 's avonds om 19.00 uur of via de website van Omroep Flevoland terug te luisteren.

Ab Flipse verleende volop medewerking aan een reportage over woekerpolissen van de EO. Het programma 'Dit is de Dag' werd op 10 oktober 2015 uitgezonden. U kunt deze uitzending EO Dit is de Dag hier terugkijken.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder