Opstand ouderen over ‘ontkoppelen’ AOW

Senioren van VVD, CDA en D66 zijn boos over deze dreigende ontkoppeling. De ouderenorganisaties van de coalitiepartijen hebben een brandbrief naar de eigen Kamerfracties gestuurd.

In alle verkiezingsprogramma’s van vorig jaar lazen we dat er een extra stijging van de AOW-uitkering moest komen. Direct of via een hoger minimumloon. De hoogte van ons staatspensioen is immers aan het minimum voor werkenden gekoppeld. Het hogere minimumloon komt er, maar vanwege het prijskaartje van 4 miljard dat daaraan hangt, komt er geen geld bij voor mensen met een AOW-uitkering.

Er zijn 3 miljoen mensen met een AOW-uitkering en het zijn vooral de mensen met enkel AOW of een klein aanvullend pensioen die het hardst worden getroffen. Ongeveer 1 miljoen ouderen worden de dupe.

Door het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW wordt het koopkracht-gat tussen gepensioneerden en werkenden nog groter. Anders gezegd, gepensioneerden gaan structureel verder achterlopen op mensen die het minimumloon verdienen en op mensen met andere uitkeringen. Doordat in het regeerakkoord is afgesproken dat het minimumloon met 7,5% omhooggaat met zelfs een stapsgewijze verhoging naar 20%, ontstaat een financieel drama voor deze groep ouderen.

Veel gepensioneerden hebben, in tegenstelling tot wat vaak wordt geroepen, een bescheiden inkomen bestaande uit AOW plus aanvullend gemiddeld € 800,- bruto per maand. Maar er zijn ook velen die enkel AOW hebben of maar een paar tientjes aanvullend pensioen per maand.

De genoemde maatregel tot loskoppeling is niet alleen ondoordacht, maar ook onacceptabel en asociaal. Ik ga er dan ook vanuit dat de Tweede Kamer deze maatregel volgende week wegstemt. Zo niet, dan verwacht ik dat de Eerste Kamer ingrijpt. Daar heeft het kabinet Rutte4 geen meerderheid.

Waar komt die 'plotselinge' boosheid vandaan?

Nog even wat feiten op een rij: er zijn in Nederland ruim 12 miljoen pensioengerechtigden; werkenden en gepensioneerden, Er zijn ruim 3 miljoen mensen met een aanvullend pensioen en iets minder dan 9 miljoen mensen die pensioen opbouwen via de werkgever. Al die mensen zijn ‘eigenaar’ van 20 miljoen pensioenrekeningen (pensioenpotjes) die beheerd worden door ongeveer 200 pensioenfondsen en enkele tientallen verzekeraars. Als we de waarde van al die rekeningen (potjes) bij elkaar optellen komen we op 2.000 miljard euro. Het kleine Nederland beheert dus één van de grootste pensioenpotten ter wereld!

Per jaar komt er aan nieuwe pensioenpremies een bedrag binnen van ongeveer 35 miljard euro en wordt er voor 33 miljard uitbetaald aan de gepensioneerden. Er blijft dus steeds geld over in de pensioenpot. Daarnaast komt er ca. 80 miljard euro per jaar bij aan rendement. Onze pensioenpot groeit dus steeds harder.

Gelukkig beseffen steeds meer mensen hoe ons pensioenstelsel in elkaar steekt en wat er in de pensioenpot zit. Ook steeds meer mensen realiseren zich dat ze nauwelijks inzage krijgen in hun eigen pensioenrekening en er feitelijk niets over te vertellen hebben. Deelname aan een pensioenfonds is meestal een verplichting waar je niet onderuit komt. De laatste jaren zijn het vooral de ouderen die zich verdiepen in het stelsel en zich ernstig zorgen beginnen te maken.

De boosheid van de ouderen komt dus niet zomaar uit de lucht vallen; steeds meer ouderen roeren zich vanwege het feit dat de afgelopen 14 jaar enkele pensioenfondsen de pensioenuitkeringen hebben gekort en, erger nog, nagenoeg alle pensioenfondsen al 14 jaar de pensioenen niet meer indexeren. Daardoor ontstaat er eind van dit jaar een koopkrachtverlies van 30%.

Als we zien dat pensioenfondsen 2.000 miljard euro (2 biljoen) in kas hebben en hoeveel geld er paar jaar bijkomt, is dat niet meer uit te leggen. Het geld klotst tegen de plinten! Er kan dus met gemak worden geïndexeerd, zelfs met terugwerkende kracht.

Wat we ook niet moeten vergeten is dat de werkenden net zo hard worden getroffen door het niet-indexeren. Zij bouwen al 14 jaar te weinig pensioen op, maar beseffen dit pas als ze zelf met pensioen gaan. Bovendien betalen werkenden ook steeds meer pensioenpremie. Nu al gaat gemiddeld 25% van het bruto-salaris naar het pensioenfonds. Van dat geld ziet de pensioendeelnemer maar een fractie terug.

En wat (nog) maar weinig mensen weten, is dat er ontzettend veel van de ingelegde premies verdwijnt in de zakken van de tienduizenden mensen die werken in de pensioenindustrie zoals werknemers die de administratie en het beheer doen van die 20 miljoen pensioenrekeningen, adviseurs, controleurs, accountants, advocaten, directies, vermogensbeheerders etc. Ik doe de voorspelling dat het nieuwe kabinet binnen 4 jaar valt over het pensioendossier als dit bij het grote publiek bekend wordt!

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De kans is groot dat de coalitiepartijen fors worden afgestraft alleen al door de ontkoppeling van de AOW en het niet indexeren. Dat zal zijn weerslag krijgen op de positie van de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ik hoop oprecht dat iedereen zich dat realiseert als men op 16 maart in het stemhokje staat ….

Op 13 januari besprak ik dit onderwerp bij Omroep Flevoland. Je kunt de uitzending hier terugluisteren.

Op 27 oktober 2021 overhandigde Ab samen met 2 mede-initiatiefnemers van Samen Voor Een Eerlijk Pensioen de door 41.538 mensen ondertekende petitie voor pensioenindexatie aan leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2021 zat Ab aan tafel in het programma KASSA om te praten over pensioenindexatie. Je kunt de uitzending hier terugkijken.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.

Zoals veel mensen zullen weten, heeft Ab Flipse als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl vorig jaar op het gebied van woekerpolissen een schikking kunnen treffen met verzekeraar Allianz. De leden van de vereniging, waaronder ook een aantal relaties van AbFlipse.nl, zijn inmiddels ruimhartig gecompenseerd en hebben aanzienlijke bedragen op hun rekening mogen ontvangen. Daarmee is de 1e echt grote schikking in de geschiedenis van het woekerpolisdossier een feit. In het vakblad AM: verscheen hierover een uitvoerig artikel. Je kunt dit artikel hier teruglezen.

In december 2016 stuurde Ab Flipse een open brief aan het intermediair in Nederland.
In deze brief riep hij het intermediair op om voor haar relaties in actie te komen op het gebied van woekerpolissen en hen te wijzen op de claimmogelijkheden en de organisaties die in het claimen van geleden schade gespecialiseerd zijn. Aanmelden bij een claimorganisatie kan vaak zelfs gratis. Niet geschoten is tenslotte altijd mis!

U kunt de open brief van december 2016 hier teruglezen.

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Deze week werd door ondermeer RTL-Z aandacht besteed aan het hoger beroep dat door de Vereniging Woekerpolis is ingesteld tegen Aegon. De vereniging is van mening dat de uitspraak van de rechter van juni jl. in dit dossier niet ver genoeg gaat.

U kunt via deze link het artikel teruglezen en eventueel het filmpje met de toelichting van Ab Flipse terugluisteren.

https://www.rtlz.nl/beurs/woekerpolisnl-in-hoger-beroep-in-zaak-over-polissen-aegon

Woekerpolissen ..... Een veelgebezigde term die al jarenlang ook in de media volop aan bod komt. Helaas is de problematiek rond de woekerpolissen nog altijd niet opgelost. Een slepend en voortdurend proces is gaande. Spijtig dat verzekeraars en politiek dit probleem niet oplossen, om daarna het vertrouwen in de financiële branche weer te kunnen opbouwen. Van de zijde van verzekeraars en politiek hoeft u naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing te verwachten. Het is dus aan u om actie te ondernemen om misschien nog een deel van uw ingelegde premie terug te zien en zonder al te veel verlies van de polis 'af te komen'.

Al in 2007 verscheen er een interview met Ab Flipse in Fem Business over deze 'polissen-verkeerd'. U kunt dit artikel hier nalezen: pdffem_article.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In 'De Groene Amsterdammer' van deze week verschijnt een artikel over de woekerpolisproblematiek. Het ontstaan en in stand houden van de woekerpolis wordt uitgebreid beschreven. Diverse bekende economen, columnisten en organisaties worden aangehaald en er wordt besproken waarom er niet werd ingegrepen en waarom de problemen nog steeds niet zijn opgelost. 
U kunt het artikel hier lezen:pdf.

Deze week werd er een uitspraak gedaan door het klachteninstituut Kifid over een woekerpoliszaak van een individuele gedupeerde tegen Nationale Nederlanden.
Ook Ab Flipse gaf in de pers zijn reactie op deze uitspraak, die volgens hem houvast geeft aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Hij is daarom positief gestemd en blij met de uitspraak. De artikelen die hierover op de vak-website van AMweb en in de Telegraaf verschenen kunt u hier nalezen.

In het vakblad AM en op AM-web verscheen op 5 januari 2016 een interview waarin Ab Flipse terugblikt op het oude jaar en vooruit blikt op het nieuwe. Hij noemde daarin o.a. zijn 3 speerpunten voor 2016 en mocht aan iemand de beste wensen doen. U kunt dit interview hier nalezen.

In het vakblad VVP van 6 oktober 2015 kwam Ab Flipse aan het woord over het in zijn ogen doorgeschoten toezicht op advies. Dit artikel kunt u hier lezen.

Iedere donderdag van 11.05 tot 11.30 uur verleent Ab zijn medewerking aan een radioprogramma over financiële en economische zaken (89.8 FM). Dit programma is 's avonds om 19.00 uur of via de website van Omroep Flevoland terug te luisteren.

Ab Flipse verleende volop medewerking aan een reportage over woekerpolissen van de EO. Het programma 'Dit is de Dag' werd op 10 oktober 2015 uitgezonden. U kunt deze uitzending EO Dit is de Dag hier terugkijken.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder