Wanneer mag jij met pensioen?

Bekijk hier wat de gevolgen van het pensioenakkoord zijn voor jouw AOW-leeftijd

Een van de meest heldere uitkomsten van het pensioenakkoord is dat de AOW-leeftijd langzamer omhoog zal gaan. Pas in 2024 zal deze naar 67 jaar gaan. Dat is drie jaar later dan gepland!

Als je wilt weten wanneer je recht krijgt op AOW kun je dit op Independer​ bekijken. Als je op deze website je geboortedatum invult, krijg je te zien op welke leeftijd je naar verwachting recht krijgt op de AOW-uitkering van de overheid.

Ook het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt is belangrijk. Grote vraag hierbij is er op je pensioendatum nog voldoende middelen beschikbaar zijn om dreigende tekorten te dekken.

Afgelopen weekend stemden de vakbonden FNV en CNV vóór het pensioenakkoord. Alleen de Vakcentrale voor Professionals moet hierover nog een beslissing nemen. Het nieuwe pensioenstelsel moet in 2022 ingaan. Veel details moeten nog uitgewerkt worden, maar de belangrijkste punten staan al op papier.

AOW-leeftijd naar 67 in 2024

Om met de vakbonden tot een akkoord te komen heeft het kabinet-Rutte 3 beloofd dat de AOW-leeftijd langzamer zal gaan stijgen. In de nieuwe opzet stijgt de AOW-leeftijd pas in 2024 tot 67 jaar. In de huidige planning zou de AOW-leeftijd al in 2021 naar 67 jaar gaan. Dat scheelt dus 3 jaar. De kosten hiervan bedragen ongeveer 5 miljard euro. Ook belooft het kabinet dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 maar 8 maanden zal stijgen per jaar dat we langer leven.

Tenslotte gaat het kabinet kijken naar speciale maatregelen voor mensen met zware beroepen. Hierdoor zou het mogelijk zijn dat deze mensen eerder kunnen stoppen met werken. Werkgevers en werknemers kunnen onderling afspraken maken om maximaal drie jaar eerder te stoppen met werken en deze opnemen in de cao. De boete die stond op eerder stoppen wordt gedeeltelijk geschrapt.

Pensioenfonds werkgever: opbouw wordt individueler

Ook in de opbouw van pensioen bij een pensioenfonds van de werkgever worden wijzigingen doorgevoerd. De precieze invulling wordt nog uitgewerkt. Bedoeling is om de pensioenpremie sterker te koppelen aan de persoonlijke situatie.

Hypotheek afbetalen met een deel van je pensioen wordt mogelijk

Werknemers krijgen de mogelijkheid om een deel van hun pensioenpot anders te gebruiken op het moment dat ze met pensioen gaan.

Deelnemers van pensioenfondsen mogen bijvoorbeeld maximaal 10% van het opgebouwde vermogen inzetten om hun hypotheek af te lossen. Daardoor gaat de pensioenuitkering natuurlijk wel lager uitvallen. Of dat gunstig is zal per geval bekeken moeten worden.

​Conclusie

De voorgenomen wijzigingen betekenen wat ons betreft een stap in de goede richting. 
Heb je vragen over jouw situatie? Wil je weten wat je mogelijkheden zijn om eerder te stoppen met werken of minder te gaan werken? Neem dan contact met ons op om dit te bespreken!

Klantenervaring

'Het was zeker een zeer informatief en bovendien ook prettig gesprek, hartelijk dank dat dit op zo’n korte termijn mogelijk was.'
- T.D. te U.

'Ik ben blij dat het allemaal zo voorspoedig verloopt en ik ben blij met jouw bemoeienis hierin.' (red.: Begeleiding beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden en besteden transitievergoeding). 
- J.H. te H.

'Bedankt voor de leuke avond. Hij was weer leerzaam en gezellig.' (red.: Kennissessie Hypotheken bij Omroep Flevoland 29-5-2018)
- E.P. te L.

'Hartelijk dank voor het gastvrije ontvangst en de zeer leerzame Kennissessie' (red.: Kennissessie Hypotheken bij Omroep Flevoland 29-5-2018)
- W.H. te L. 

'Was een fijn en ophelderend gesprek. We gaan altijd weer met een gerust gevoel bij je weg.'
- A.B. te N.

'Naar aanleiding van jullie email over de nieuwsbrieven, kan ik jullie verzekeren dat wij deze zeer aandachtig doorlezen.'
-JvL te D.

Een goed 2018, natuurlijk met de financiële begeleiding vanuit jullie maar ook vooral met de wetenschap dat integriteit en vertrouwen daarin bij jullie voorop staat. Dat maakt de "samenwerking" zo prettig.
- J te N

Vond de avond over pensioen erg interessant. Bedankt! Fijne avond.
R.K. te L.

De kennissessie over pensioen was een geweldige avond. Heldere info. Complimenten voor beide sprekers.
- E.P. te L.

'We waren er weer mooi op tijd bij met het instappen op een langere rentevaste periode voor onze hypotheek. Bedankt Ab'.
- H.H. te H.

'Dank voor de interessante sessie van vanavond. Heb er wat goede aanknopingspunten uit kunnen halen.' 
- J.R. te D.

'Ook nog even via deze weg willen wij u graag bedanken voor de zeer informatieve avond.'
- J.L. te D

Zie hier het resultaat van al jouw adviezen.
Geld alleen maakt niet gelukkig maar je wordt er wel blij van ......(met inmiddels twee studerende kinderen)
- J&M te N

Dank voor het bespreken van ons initiatief in je radio programma. Je doet het goed! Complimenten.
- Rob Dorscheidt, Hoofd contentunit Geld & Gezondheid Consumentenbond

Goed bezig Ab met Nationale Nederlanden en de woekerpolis
- Nico van Koesveld , Onafhankelijk financieel specialist, ondernemer met passie

Ab, mijn restschuld is eindelijk kwijt gescholden, lieve groet en wat ben ik blij dat ik in al die jaren zo’n goede raad heb gekregen.
- Elly Duurkoop, Gepensioneerd onderwijzeres en klant van Ab Flipse

Ab, dit voorzitterschap van de vereniging Woekerpolis.nl gaat je goed af, dat weet ik. Hart voor de zaak en kennis van de materie.
- Frans Loos, Organisator adviseur en communicatieprofessional

Ab, ik vind je opmerking over Kracht (K) is gelijk aan massa (m) x versnelling (a) erg mooi, ook voor mijn volgers op twitter, succes
- Denkend aan Holland

Ik vind het een eer en uitdaging om samen met jou te werken aan een oplossing om meer kennis en informatie op financieel en economisch gebied over te dragen aan de massa.
- Edin Mujagic, Macro econoom, monetair econoom en publicist, schrijver van o.a. het boek Geldmoord


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert