Uithollen pensioenstelsel moet stoppen!

Onderteken nu de petitie voor een eerlijk pensioen.

Aanleiding
De laatste jaren word ik als financieel adviseur, maar ook als voorzitter van de vereniging Woekerpolis, met steeds grotere regelmaat geconfronteerd met pensioenvragen. Vragen die o.a. gaan over de financiële consequenties van eerder of juist later met pensioen gaan. Of over de financiële gevolgen van het steeds later ingaan van de AOW of het al 12 jaar niet meer indexeren van ons pensioen wat een koopkrachtverlies oplevert van minimaal 20%. Daarnaast wordt er veel gepubliceerd over ons pensioen. Bijvoorbeeld over dreigende kortingen of het verhogen van pensioenpremies van werkenden. En we lezen veel over een nieuw pensioenstelsel wat alle pensioenproblemen van de 9 miljoen pensioengerechtigden in Nederland (dat zijn alle werknemers die nog pensioen opbouwen en alle mensen die nu met pensioen zijn) moet gaan oplossen.

Onderzoek
Ik kon veel van die vragen niet beantwoorden en verbaasde mij over alle onrust rond ‘het beste pensioenstelsel’ en ben in oktober 2020 op onderzoek uitgegaan. Ik kwam tot de conclusie dat we wel degelijk het ‘rijkste pensioenstelsel’ ter wereld hebben. In totaal zit er op dit moment een gigantisch bedrag van 1.692 miljard euro in onze gezamenlijke pensioenpot! 
Eén van mijn andere conclusies was dat we zeker niet het ‘beste pensioenstelsel’ ter wereld hebben, integendeel. Ik ben enorm geschrokken van wat er allemaal mis is met ons pensioenstelsel en hoe aan 9 miljoen pensioengerechtigden tekort wordt gedaan. Terwijl het geld van de pensioenfondsen tegen de plinten klotst!

Schade voor pensioengerechtigden is groot
Eerste berekeningen tonen nu al aan dat de financiële schade die berokkend is en wordt aan de pensioengerechtigden vele malen groter is dan de schade die berekend is in het woekerpolisdossier (minimaal 30 miljard euro).
Het is niet uit te leggen dat de pensioenfondsen de laatste 12 jaar alleen maar rijker zijn geworden en in die periode de pensioenpot is gegroeid van 592 miljard naar 1.692 miljard euro, terwijl in diezelfde 12 jaar de pensioenen niet zijn geïndexeerd.
Het is niet uit te leggen waarom een pensioen van € 10.000 per jaar in koopkracht is gedaald naar € 7.664 per jaar en de pensioengerechtigde daarmee ongeveer 2,8 maanden pensioen per jaar aan koopkracht inlevert (gemiddeld koopkrachtverlies minimaal 20%).
Het is niet uit te leggen dat in diezelfde periode pensioenbestuurders 'pakken wat ze pakken kunnen' uit de uitpuilende pensioenpot van bijna 1.692 miljard. Kritiekloos verschuilen zij zich achter de bizarre eisen die de overheid hen oplegt en lopen gedwee aan de leiband van DNB.
Het is niet uit te leggen dat pensioenbestuurders, net als zorgbestuurders en bestuurders van woningcorporaties, niet onder de Balkenende-norm (het loon van de minister-president) gebracht kunnen worden.
De bestuurders van 3 grote pensioenfondsen verdienen exorbitant hoge bedragen: Ronald Wuijster, APG (Ambtenaren, Onderwijs, Politie, Defensie): € 682.649 per jaar. Edwin Velzel, PGGM​ (Zorgverleners): € 531.000 per jaar en Norbert Hoogers, MN​ (Metaal en Techniek, Industrie, Koopvaardij): € 411.000 per jaar.
Dat is niet uit te leggen aan de 9 miljoen pensioengerechtigden ...

Oprichting platform
Ondermeer vanuit mijn positie als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl heb ik besloten om samen met onze juridische partner ConsumentenClaim een pensioenplatform op te richten wat zich gaat inzetten voor een eerlijk pensioen voor alle pensioengerechtigden. Wij hebben daarvoor een samenwerking gezocht met een aantal zeer actieve belangenorganisaties die zich al jaren inzetten voor een eerlijker pensioen, maar niet of te weinig worden gehoord of serieus genomen door de politiek en de machtige pensioenfondsen. Door de ervaring en kennis van deze claimorganisaties over het voeren van grote campagnes en massaclaim-procedures samen te voegen met de pensioenkennis en ervaring van de belangenorganisaties ontstaat er een organisatie die een vuist kan maken tegen het destructieve pensioenbeleid van de overheid en de torenhoge kosten van pensioenfondsen.

Start actie ‘samen voor een eerlijk pensioen’
De oprichting van het pensioenplatform heeft vorige week geresulteerd in het sluiten van een convenant met 7 organisaties die een achterban van 500.000 mensen vertegenwoordigen. Deze organisaties maken samen ‘een vuist tegen het pensioenbeleid van de overheid en de torenhoge kosten van pensioenfondsen’. Op 18 februari 2021 werd deze samenwerking bekendgemaakt onder de naam 'Samen voor een eerlijk pensioen'. Het persbericht dat hierover werd gepubliceerd kun je hier nalezen.

Kom in actie en teken de petitie
Op de website www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl kan je de petitie ondertekenen en kan je meedoen aan de pensioenquiz. De petitie zal direct na de verkiezingen aan alle politieke partijen en de (in)formateurs worden aangeboden. Ook werken partijen aan nieuwe acties voor na de verkiezingen.

In het belang van ons allemaal beveel ik het ondertekenen van de petitie van harte bij je aan!

Klantenervaring

'Weer hartelijk bedankt voor je tijd, geduld en inzet :-). Nog steeds een zeer goed gevoel erbij dat ik al 20+ jaren een cliënt van je ben !!'
- A.V. te E.

Onze polis is succesvol overgeboekt. Uiteraard vooral mede dank zij jou.
Bedankt en groetjes.
- T & E te E

'Het was zeker een zeer informatief en bovendien ook prettig gesprek, hartelijk dank dat dit op zo’n korte termijn mogelijk was.'
- T.D. te U.

'Ik ben blij dat het allemaal zo voorspoedig verloopt en ik ben blij met jouw bemoeienis hierin.' (red.: Begeleiding beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden en besteden transitievergoeding). 
- J.H. te H.

'Bedankt voor de leuke avond. Hij was weer leerzaam en gezellig.' (red.: Kennissessie Hypotheken bij Omroep Flevoland 29-5-2018)
- E.P. te L.

'Hartelijk dank voor het gastvrije ontvangst en de zeer leerzame Kennissessie' (red.: Kennissessie Hypotheken bij Omroep Flevoland 29-5-2018)
- W.H. te L. 

'Was een fijn en ophelderend gesprek. We gaan altijd weer met een gerust gevoel bij je weg.'
- A.B. te N.

'Naar aanleiding van jullie email over de nieuwsbrieven, kan ik jullie verzekeren dat wij deze zeer aandachtig doorlezen.'
-JvL te D.

Een goed 2018, natuurlijk met de financiële begeleiding vanuit jullie maar ook vooral met de wetenschap dat integriteit en vertrouwen daarin bij jullie voorop staat. Dat maakt de "samenwerking" zo prettig.
- J te N

Vond de avond over pensioen erg interessant. Bedankt! Fijne avond.
R.K. te L.

De kennissessie over pensioen was een geweldige avond. Heldere info. Complimenten voor beide sprekers.
- E.P. te L.

'We waren er weer mooi op tijd bij met het instappen op een langere rentevaste periode voor onze hypotheek. Bedankt Ab'.
- H.H. te H.

'Dank voor de interessante sessie van vanavond. Heb er wat goede aanknopingspunten uit kunnen halen.' 
- J.R. te D.

'Ook nog even via deze weg willen wij u graag bedanken voor de zeer informatieve avond.'
- J.L. te D

Zie hier het resultaat van al jouw adviezen.
Geld alleen maakt niet gelukkig maar je wordt er wel blij van ......(met inmiddels twee studerende kinderen)
- J&M te N

Dank voor het bespreken van ons initiatief in je radio programma. Je doet het goed! Complimenten.
- Rob Dorscheidt, Hoofd contentunit Geld & Gezondheid Consumentenbond

Goed bezig Ab met Nationale Nederlanden en de woekerpolis
- Nico van Koesveld , Onafhankelijk financieel specialist, ondernemer met passie

Ab, mijn restschuld is eindelijk kwijt gescholden, lieve groet en wat ben ik blij dat ik in al die jaren zo’n goede raad heb gekregen.
- Elly Duurkoop, Gepensioneerd onderwijzeres en klant van Ab Flipse

Ab, dit voorzitterschap van de vereniging Woekerpolis.nl gaat je goed af, dat weet ik. Hart voor de zaak en kennis van de materie.
- Frans Loos, Organisator adviseur en communicatieprofessional

Ab, ik vind je opmerking over Kracht (K) is gelijk aan massa (m) x versnelling (a) erg mooi, ook voor mijn volgers op twitter, succes
- Denkend aan Holland


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder