abhero

Persoonlijke begeleiding 
voor een gezonde financiële huishouding

U kunt steeds meer zaken op financieel, fiscaal en juridisch vlak zelf regelen en heeft daarbij soms alleen maar een beetje hulp of een verwijzing in de goede richting nodig.

Daarmee kunt u veel besparen!

Juiste keuzes maken

De financiële beslissingen die u neemt hebben een grote impact op uw besteedbaar inkomen en daarmee op het leven van u en uw gezin. Het is belangrijk dat u over goede en betrouwbare informatie beschikt om de juiste keuzes te kunnen maken. Wij helpen u daarbij.

Op financieel, fiscaal en juridisch vlak kunt u steeds meer zaken (soms met een beetje hulp of een verwijzing in de goede richting) zelf regelen. Daarmee kunt u veel besparen. Wij bewaken sámen met u een optimale en gezonde financiële huishouding, signaleren aandachts- of verbeterpunten om risico's zoveel mogelijk te beperken en voorzien u van informatie en tips.
Zie ons als een pro-actieve huisarts, die u indien nodig doorverwijst naar een specialist.

Ons kantoor is altijd het startpunt voor welke financiële actie dan ook. U kunt hierbij denken aan:

  • het kopen van een (andere) woning
  • het aanpassen van uw hypotheek
  • het gebruik maken van uw pensioenregeling
  • het opbouwen van een oudedagsvoorziening
  • het verzorgen van uw aangifte Inkomstenbelasting
  • de zorg voor uw nabestaanden bij uw overlijden

Maar ook voor minder ingrijpende zaken zoals een hogere rente op uw spaargeld, het terugvragen van BTW op bijvoorbeeld zonnepanelen, het aanvragen van een voorlopige teruggaaf bij de Belastingdienst of het doen van een schenking aan uw kind(eren) kunt u bij ons terecht.

Wij verkopen geen producten!
Wij werken op basis van een vertrouwensrelatie en behoeden u voor misstappen op financieel vlak. Met ons persoonlijk advies bent u verzekerd van deskundige en professionele begeleiding. Wij hebben er geen belang bij dat u iets afsluit; daarvoor kunt u zelfs niet bij ons terecht.

Wij zijn partijdig; we denken volledig in úw belang en niet in dat van bijvoorbeeld verzekeraars of banken.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert