Café Weltschmerz over de woekerpolis

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Achtergrondinformatie
Van 1993 tot 2008 werden er 7 miljoen beleggingsverzekeringen verkocht aan 4 miljoen huishoudens. De meeste dienden als aflossing van de hypotheek, aanvulling op een pensioen of voor de studie van de kinderen. Verzekeraars hebben consumenten en intermediairs nooit geïnformeerd over de te hoge en verborgen kosten in deze polissen. Door deze kosten was het onmogelijk om het beloofde eindrendement te behalen. De totale schade wordt geschat op 30 miljard euro. Daarmee werd de woekerpolis het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis.

De bal ging rollen
In 2006 kwam de woekerpolisaffaire echt in het nieuws in een uitzending van Radar.
Onder grote druk kregen in 2008 veel gedupeerden door de meeste verzekeraars een klein deel van de kosten gecompenseerd. 55% van de gedupeerden kreeg niets, de anderen kregen een paar tientjes of enkele honderden euro's.
In 2008 werden steeds meer claimexperts en -organisaties actief en gingen voor hun klanten/leden het gevecht aan met de verzekeraars. Dit vergt veel uithoudingsvermogen!
Gelukkig werd afgelopen zomer een grote doorbraak gerealiseerd door de Vereniging Woekerpolis.nl; er werd een schikking getroffen met de grootste verzekeraar ter wereld, Allianz. De komende weken zullen gedupeerden van deze verzekeraar een compensatie ontvangen van minimaal € 500.
De afgelopen weken werd in 3 interviews van Café Weltschmerz met Ab Flipse aandacht besteed aan de woekerpolis. Je kunt het laatste interview hier terugkijken. Een zeer aangrijpend verhaal.

Schikkingen
Bij het treffen van een schikking met een verzekeraar geldt deze voor de gedupeerden die op dat moment bij de onderhandelende claimexpert of -organisatie zijn aangesloten. Mensen die zich niet hebben aangemeld ontvangen geen vergoeding. Schokkend is dan ook dat maar 5% van de gedupeerden zich heeft aangemeld bij een claimorganisatie. Alleen zij ontvangen een vergoeding!

Check je aanmelding!
Gelukkig zijn veel relaties van ons kantoor wèl aangemeld. Doordat wij al vele jaren onze relaties informeren en ondersteunen bij het claimen van de schade en het aanmelden bij een claimorganisatie, zijn de meeste beleggingsverzekeringen die bij ons bekend zijn aangemeld. Toch zijn er nog mensen die niet op onze oproepen en nieuwsbrieven hebben gereageerd en grote kans lopen naar hun vergoeding te kunnen fluiten.
Dat wil jij toch niet meemaken?
Controleer dus goed of je bent aangemeld bij bijvoorbeeld de Vereniging Woekerpolis.nl. Ontvang je nooit nieuwsbrieven van hen? Dan bestaat de kans dat je niet op onze oproepen hebt gereageerd, de aanmeldlink niet hebt geactiveerd of er iets is misgegaan met je aanmelding. Kom dan zo snel mogelijk in actie!

Laatste kans
Om onze abonnementsrelaties nog één keer de kans te geven informatie in te winnen over de mogelijkheden en kansen, organiseren wij begin 2018 nog een laatste kennissessie waarin dit onderwerp uitgebreid zal worden besproken. Je leest daarover binnenkort meer op deze website.

Op 27 oktober 2021 overhandigde Ab samen met 2 mede-initiatiefnemers van Samen Voor Een Eerlijk Pensioen de door 41.538 mensen ondertekende petitie voor pensioenindexatie aan leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2021 zat Ab aan tafel in het programma KASSA om te praten over pensioenindexatie. Je kunt de uitzending hier terugkijken.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.

Zoals veel mensen zullen weten, heeft Ab Flipse als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl vorig jaar op het gebied van woekerpolissen een schikking kunnen treffen met verzekeraar Allianz. De leden van de vereniging, waaronder ook een aantal relaties van AbFlipse.nl, zijn inmiddels ruimhartig gecompenseerd en hebben aanzienlijke bedragen op hun rekening mogen ontvangen. Daarmee is de 1e echt grote schikking in de geschiedenis van het woekerpolisdossier een feit. In het vakblad AM: verscheen hierover een uitvoerig artikel. Je kunt dit artikel hier teruglezen.

In december 2016 stuurde Ab Flipse een open brief aan het intermediair in Nederland.
In deze brief riep hij het intermediair op om voor haar relaties in actie te komen op het gebied van woekerpolissen en hen te wijzen op de claimmogelijkheden en de organisaties die in het claimen van geleden schade gespecialiseerd zijn. Aanmelden bij een claimorganisatie kan vaak zelfs gratis. Niet geschoten is tenslotte altijd mis!

U kunt de open brief van december 2016 hier teruglezen.

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Deze week werd door ondermeer RTL-Z aandacht besteed aan het hoger beroep dat door de Vereniging Woekerpolis is ingesteld tegen Aegon. De vereniging is van mening dat de uitspraak van de rechter van juni jl. in dit dossier niet ver genoeg gaat.

U kunt via deze link het artikel teruglezen en eventueel het filmpje met de toelichting van Ab Flipse terugluisteren.

https://www.rtlz.nl/beurs/woekerpolisnl-in-hoger-beroep-in-zaak-over-polissen-aegon

Woekerpolissen ..... Een veelgebezigde term die al jarenlang ook in de media volop aan bod komt. Helaas is de problematiek rond de woekerpolissen nog altijd niet opgelost. Een slepend en voortdurend proces is gaande. Spijtig dat verzekeraars en politiek dit probleem niet oplossen, om daarna het vertrouwen in de financiële branche weer te kunnen opbouwen. Van de zijde van verzekeraars en politiek hoeft u naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing te verwachten. Het is dus aan u om actie te ondernemen om misschien nog een deel van uw ingelegde premie terug te zien en zonder al te veel verlies van de polis 'af te komen'.

Al in 2007 verscheen er een interview met Ab Flipse in Fem Business over deze 'polissen-verkeerd'. U kunt dit artikel hier nalezen: pdffem_article.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In 'De Groene Amsterdammer' van deze week verschijnt een artikel over de woekerpolisproblematiek. Het ontstaan en in stand houden van de woekerpolis wordt uitgebreid beschreven. Diverse bekende economen, columnisten en organisaties worden aangehaald en er wordt besproken waarom er niet werd ingegrepen en waarom de problemen nog steeds niet zijn opgelost. 
U kunt het artikel hier lezen:pdf.

Deze week werd er een uitspraak gedaan door het klachteninstituut Kifid over een woekerpoliszaak van een individuele gedupeerde tegen Nationale Nederlanden.
Ook Ab Flipse gaf in de pers zijn reactie op deze uitspraak, die volgens hem houvast geeft aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Hij is daarom positief gestemd en blij met de uitspraak. De artikelen die hierover op de vak-website van AMweb en in de Telegraaf verschenen kunt u hier nalezen.

In het vakblad AM en op AM-web verscheen op 5 januari 2016 een interview waarin Ab Flipse terugblikt op het oude jaar en vooruit blikt op het nieuwe. Hij noemde daarin o.a. zijn 3 speerpunten voor 2016 en mocht aan iemand de beste wensen doen. U kunt dit interview hier nalezen.

In het vakblad VVP van 6 oktober 2015 kwam Ab Flipse aan het woord over het in zijn ogen doorgeschoten toezicht op advies. Dit artikel kunt u hier lezen.

Iedere donderdag van 11.05 tot 11.30 uur verleent Ab zijn medewerking aan een radioprogramma over financiële en economische zaken (89.8 FM). Dit programma is 's avonds om 19.00 uur of via de website van Omroep Flevoland terug te luisteren.

Ab Flipse verleende volop medewerking aan een reportage over woekerpolissen van de EO. Het programma 'Dit is de Dag' werd op 10 oktober 2015 uitgezonden. U kunt deze uitzending EO Dit is de Dag hier terugkijken.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder