Corona-virus II: verstrekkende economische gevolgen

Informatie uit de nieuwsbrief aan onze relaties d.d. 13-03-2020:
Het Corona-virus heeft bijzonder verstrekkende gevolgen. We vermelden hieronder nog even wat feiten die ons opvielen in de berichtgeving van afgelopen week. Daaronder kun je lezen welke maatregelen wij, in bijzondere situaties als deze, verstandig vinden om te treffen. Deze zijn niet allemaal van financiële aard. Toch achten wij het zinvol je deze te melden. Tenslotte besteden we aandacht aan de financieel-economische gevolgen.

 

Eerst even wat feiten op een rij

 • Het Corona-virus heeft een besmettingsgraad van 83%. 83 van de 100 mensen die worden blootgesteld aan dit virus raken besmet. Je kunt ook drager zijn zonder zelf ziek te worden
 • Het virus kan buiten een persoon leven van minimaal 5 tot maximaal 28 dagen
 • Het virus is 34x dodelijker dan een gewone griep en er zijn meerdere varianten
 • Elke besmette persoon zal naar verwachting ruim 4 anderen zal besmetten
 • De effecten van het Corona-virus zijn veel ernstiger dan die van de Spaanse griep in 1918-1919, terwijl deze laatste minstens 50 miljoen doden veroorzaakte!
 • Zonder professionele gezondheidszorg komt 65% van de mensen die ernstig besmet zijn te overlijden

Wat kun je doen?

Wij hebben zelf de volgende maatregelen genomen:

 • Voldoende eten en drinken in huis (minimaal voor 2 weken)
 • Aanschaf van beschermende middelen, zoals mondmaskers, anti-bacteriële zeep, desinfecterende handgel, handschoenen en medicijnen zoals paracetamol, ibuprofen en vitamine-C. Koop deze zodra je de gelegenheid krijgt
 • Voldoende cash geld in huis
 • De auto’s zijn afgetankt en extra brandstof staat klaar in jerrycans
 • Al vanaf maandagochtend 9 maart schudden wij geen handen meer
 • Al een aantal dagen hebben wij contacten met derden verminderd. Denk daarbij aan bijeenkomsten, cursussen, concertbezoek. Daarbij hanteren wij niet een grens van maximaal 100 personen, maar kiezen we ervoor niet met groepen van meer dan 5 personen bij elkaar te zijn
 • Contacten met ouderen en kinderen worden vermeden
 • De volgende stappen zijn voor ons het vermijden van contact, desnoods vrijwillige quarantaine. En als je weg moet, het dragen van beschermende kleding en wassen van kleding na terugkomst

Wij kiezen ervoor om vóór te lopen op de maatregelen van overheidswege:

Het is natuurlijk aan ieder voor zich om te bepalen welke maatregelen je zinvol acht en hoe je de risico’s inschat. Houd in ieder geval de voorzorgsmaatregelen aan die het RIVM aangeeft: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Wij gaan zelf nog een stapje verder en lopen in onze maatregelen een paar dagen voor op die van de overheid.

Financieel-economische gevolgen:

 • Veel bedrijven komen in de problemen door het uitblijven van toelevering, het wegblijven van klanten en het uitstellen van aankopen. Met name de reis- en toeristenindustrie krijgt rake klappen. Maar ook de transportsector inclusief de luchtvaart, de evenementenbranche, productiebedrijven, horeca, kappers, sportscholen, kinderdagverblijven en de sportbranche hebben het zwaar
 • De werkgelegenheid komt in gevaar, al ruim 700 bedrijven hebben deeltijd-ww (werktijd-verkorting) aangevraagd
 • Steeds meer ZZP-ers lopen opdrachten mis. Klussen en activiteiten worden uitgesteld tot nader order waardoor de ZZP-er een deel van zijn opdrachten mist
 • Mogelijk komt de overheid met maatregelen om deze bedrijven bij te staan, bijvoorbeeld in de vorm van een compensatiefonds of uitstel van BTW-afdracht
 • De beurskoersen wisselen enorm; deze week waren er verschillen van 11% te zien op de AEX. Dat heeft veel negatieve gevolgen, maar biedt ook kansen. Begeef je alleen op de beurs als je de risico’s van deze sterk volatiele markt kunt overzien!

Economisch zal het Corona-virus een kettingreactie van onvoorzien formaat veroorzaken. Dat zal een ieder van ons raken. Daar kunnen we niets aan veranderen. Wèl kunnen we alles doen wat in ons vermogen ligt om de risico’s te beperken en alle mogelijke maatregelen te nemen. Wij hopen daaraan met deze informatie ons steentje bij te dragen.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.

Zoals veel mensen zullen weten, heeft Ab Flipse als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl vorig jaar op het gebied van woekerpolissen een schikking kunnen treffen met verzekeraar Allianz. De leden van de vereniging, waaronder ook een aantal relaties van AbFlipse.nl, zijn inmiddels ruimhartig gecompenseerd en hebben aanzienlijke bedragen op hun rekening mogen ontvangen. Daarmee is de 1e echt grote schikking in de geschiedenis van het woekerpolisdossier een feit. In het vakblad AM: verscheen hierover een uitvoerig artikel. Je kunt dit artikel hier teruglezen.

In december 2016 stuurde Ab Flipse een open brief aan het intermediair in Nederland.
In deze brief riep hij het intermediair op om voor haar relaties in actie te komen op het gebied van woekerpolissen en hen te wijzen op de claimmogelijkheden en de organisaties die in het claimen van geleden schade gespecialiseerd zijn. Aanmelden bij een claimorganisatie kan vaak zelfs gratis. Niet geschoten is tenslotte altijd mis!

U kunt de open brief van december 2016 hier teruglezen.

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Deze week werd door ondermeer RTL-Z aandacht besteed aan het hoger beroep dat door de Vereniging Woekerpolis is ingesteld tegen Aegon. De vereniging is van mening dat de uitspraak van de rechter van juni jl. in dit dossier niet ver genoeg gaat.

U kunt via deze link het artikel teruglezen en eventueel het filmpje met de toelichting van Ab Flipse terugluisteren.

https://www.rtlz.nl/beurs/woekerpolisnl-in-hoger-beroep-in-zaak-over-polissen-aegon

Woekerpolissen ..... Een veelgebezigde term die al jarenlang ook in de media volop aan bod komt. Helaas is de problematiek rond de woekerpolissen nog altijd niet opgelost. Een slepend en voortdurend proces is gaande. Spijtig dat verzekeraars en politiek dit probleem niet oplossen, om daarna het vertrouwen in de financiële branche weer te kunnen opbouwen. Van de zijde van verzekeraars en politiek hoeft u naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing te verwachten. Het is dus aan u om actie te ondernemen om misschien nog een deel van uw ingelegde premie terug te zien en zonder al te veel verlies van de polis 'af te komen'.

Al in 2007 verscheen er een interview met Ab Flipse in Fem Business over deze 'polissen-verkeerd'. U kunt dit artikel hier nalezen: pdffem_article.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In 'De Groene Amsterdammer' van deze week verschijnt een artikel over de woekerpolisproblematiek. Het ontstaan en in stand houden van de woekerpolis wordt uitgebreid beschreven. Diverse bekende economen, columnisten en organisaties worden aangehaald en er wordt besproken waarom er niet werd ingegrepen en waarom de problemen nog steeds niet zijn opgelost. 
U kunt het artikel hier lezen:pdf.

Deze week werd er een uitspraak gedaan door het klachteninstituut Kifid over een woekerpoliszaak van een individuele gedupeerde tegen Nationale Nederlanden.
Ook Ab Flipse gaf in de pers zijn reactie op deze uitspraak, die volgens hem houvast geeft aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Hij is daarom positief gestemd en blij met de uitspraak. De artikelen die hierover op de vak-website van AMweb en in de Telegraaf verschenen kunt u hier nalezen.

In het vakblad AM en op AM-web verscheen op 5 januari 2016 een interview waarin Ab Flipse terugblikt op het oude jaar en vooruit blikt op het nieuwe. Hij noemde daarin o.a. zijn 3 speerpunten voor 2016 en mocht aan iemand de beste wensen doen. U kunt dit interview hier nalezen.

In het vakblad VVP van 6 oktober 2015 kwam Ab Flipse aan het woord over het in zijn ogen doorgeschoten toezicht op advies. Dit artikel kunt u hier lezen.

Iedere donderdag van 11.05 tot 11.30 uur verleent Ab zijn medewerking aan een radioprogramma over financiële en economische zaken (89.8 FM). Dit programma is 's avonds om 19.00 uur of via de website van Omroep Flevoland terug te luisteren.

Ab Flipse verleende volop medewerking aan een reportage over woekerpolissen van de EO. Het programma 'Dit is de Dag' werd op 10 oktober 2015 uitgezonden. U kunt deze uitzending EO Dit is de Dag hier terugkijken.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Macro- en micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert