Alle riemen vast! Bereid je voor op de komende recessie.

Op 21 juli 2022 was ik weer live bij Omroep Flevoland en waarschuwde ik nogmaals voor een op handen zijnde recessie. Wel was ik deze keer meer uitgesproken, omdat ik ervan overtuigd ben dat de komende recessie die uit de jaren ’30 van de vorige eeuw overtreft. Ik omschrijf deze tijd als ‘de moeder aller crisissen’ en zie ‘enorme chaos’ op ons afkomen

Daarnaast heb ik uitleg gegeven over de Noodwet financieel verkeer uit 1978 waarbij de overheid de macht krijgt over banksaldi, beleggingen etc. Ik ben ervan overtuigd dat die Noodwet geactiveerd gaat worden zodra de recessie een feit is en de boel maatschappelijk en financieel uit de hand loopt.

Je kunt de uitzending van Omroep Flevoland hier of op YouTube terugkijken.

Hoewel veel van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, denk aan de kredietcrisis uit 2008, de extreem lage rente en snel stijgende prijzen op de woningmarkt, en ik wederom mijn gelijk krijg als het gaat om de snel stijgende rente en inflatie, de aanval op de overwaarde van het eigen huis is geopend en er op dit moment onteigening van ons spaar- en pensioengeld plaats vindt, hoop ik oprecht dat ik ongelijk krijg als het gaat om mijn voorspelling over de op handen zijnde recessie.

Helaas bevestigde diezelfde dag DNB-president Nout Wellink mijn verhaal op NPO1 en voorspelt ook hij een torenhoge inflatie en forse recessie die niet te vergelijken is met alle voorgaande recessies over de afgelopen decennia. 

Zo rauw en confronterend als mijn boodschap was, zo voorzichtig en keurig netjes deed oud DNB-president Nout Wellink zijn verhaal. Allebei zijn we er echter van overtuigd dat genoemde recessie op ons afkomt en delen we onze kritiek op het destructieve beleid van de ECB.

Het is dus voor iedereen de hoogste tijd na te denken wat te doen als dit onheil zich aandient. Hoe ga jij daarmee om? Wat als je volledig op jezelf bent aangewezen? Hoe ga je zo’n nare tijd overleven?

Heb jij een plan?
Het is mogelijk om eens met mij te komen sparren over je vragen op economisch en financieel gebied en de monetaire en maatschappelijke ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor jouw financiën te bespreken. Stuur een mail naar contact@abflipse.nl voor meer informatie.

In deze aflevering van 11 augustus 2023 deelt Ab zijn achtergrondverhaal over zijn tijd bij defensie en zijn rol als klokkenluider. Uiteraard wordt ook uitgebreid ingegaan op de huidige economische crisis: wat staat ons te wachten en hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Bovendien gaan Jorn en Ab nog een stap dieper door in te gaan op de krachten en machten achter de schermen. Wie zijn het? En wat zijn ze nou eigenlijk van plan?

In een podcast van 5 juli 2023 ging Paul Buitink in gesprek met Ab Flipse en Pim van Rijswijk over de coronaschuld die als een zwaard van Damocles boven het hoofd van veel ondernemers hangt en de enorme faillisementen die hier mogelijk uit voortvloeien.

Omdat Ab een groot voorstander is van het vrije woord en hij van mening is dat dit alleen nog via de nieuwe media wordt gebracht, levert hij met regelmaat een bijdrage aan Ongehoord Nieuws. Je kunt via Youtube diverse uitzendingen terugkijken. Bijvoorbeeld deze of deze.

Met regelmaat verleent Ab zijn medewerking aan podcasts en interviews. Sinds april 2023 maakt hij samen met Bart Brands een maandelijkse podcast 'Brands en Flipse Blikken Terug'. Je kunt deze podcasts via Youtube terugkijken of - luisteren. Je vindt hier een voorbeeld van één van de uitzendingen.

In oktober 2022 ging Simon van Groningen in 'Deze Dagen' in gesprek met Ab Flipse over het financiële systeem. Ze spreken over een veelheid aan onderwerpen waarbij misleiding door de overheid een rode draad vormt. Voor Ab is het niet een kwestie of het volk in opstand gaat komen, maar wanneer! Je kunt de video hier bekijken.

Ook Holland Gold wilde graag een interview met Ab houden. Deze video gaat dieper in op de De Noodwet Financieel Verkeer uit 1978 met als gevolg dat de overheid financiële goederen kan confisqueren. Wat houdt deze noodwet in en kan de overheid er nog steeds beroep op doen, zijn vragen die beantwoord worden in deze video.

'Spaargeld is SUÏCIDAAL en zonder GOUD en CASH ben je KANSLOOS!' 
Deze èn andere uitspraken deed Ab in oktober 2022 in een interview met Bart Brands in GoudKoorts Gasten.
Je kunt dit interview hier bekijken.

Op 27 oktober 2021 overhandigde Ab samen met 2 mede-initiatiefnemers van Samen Voor Een Eerlijk Pensioen de door 41.538 mensen ondertekende petitie voor pensioenindexatie aan leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2021 zat Ab aan tafel in het programma KASSA om te praten over pensioenindexatie. Je kunt de uitzending hier terugkijken.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder - Opiniemaker