4-luik Ab Flipse over recessie op Omroep Flevoland

Op 21 juli 2022 ben ik van start gegaan met een 4-luik over de recessie waarin wij terecht zijn gekomen. Feitelijk zitten wij nu nog in het oog van de orkaan. Ik verwees naar de Noodwet Financieel Verkeer. Daarmee krijgt de overheid een instrument in handen om controle te krijgen over o.a. ons spaargeld en eigen huis, onze beleggingen etc.
In de uitzending van 21 juli roep ik op om een plan te maken met betrekking tot je eigen financiële positie. Deze uitzending is op YouTube inmiddels meer dan 170.000 keer bekeken!

In de 2e uitzending van het 4-luik op 28 juli ging ik verder in op dit onderwerp en werd met name het thema woningmarkt besproken. Die zien we nu snel kantelen.

Tijdens de 3e uitzending van 4 augustus kwam het thema pensioen aan bod, waar we moeten constateren dat de pensioenfondsen in 7 maanden inmiddels honderden miljarden hebben verloren met hun beleggingen.

In de 4e uitzending op 11 augustus deed ik kort verslag van de gesprekken die we op ons kantoor hebben gehad met mensen die mij naar aanleiding van de uitzending van 21 juli wilden spreken. Is er een rode draad te ontdekken in die gesprekken? Wat hebben deze mensen met elkaar gemeen? Wat is hun grootste zorg? Welke plannen hebben ze gesmeed? Welke stappen zijn er genomen en gaat men nog nemen?

In deze 4e uitzending kwam ook het thema spaargeld uitvoerig aan bod. We bespraken de impact van de hoge inflatie op ons spaargeld en waarom de banken de rentes niet verhogen, waarom de rente op spaargeld niet meestijgt met de inflatie en ik legde uit wat de gevolgen zijn van een steeds zwakkere euro en waarom buitenlandse valuta zoals de Deense kroon of de Zwitserse frank meer zekerheid bieden. Tot slot maakte ik bekend dat wij binnenkort met een aanpak komen voor de stortvloed aan reacties die we naar aanleiding van het 4-luik iedere dag ontvangen.

De uitzendingen zijn terug te kijken via de links in de tekst hierboven.

Heb jij een plan?
Het is mogelijk om eens met mij te komen sparren over je vragen op economisch en financieel gebied en de monetaire en maatschappelijke ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor jouw financiën te bespreken. Stuur een mail naar contact@abflipse.nl voor meer informatie.

In deze aflevering van 11 augustus 2023 deelt Ab zijn achtergrondverhaal over zijn tijd bij defensie en zijn rol als klokkenluider. Uiteraard wordt ook uitgebreid ingegaan op de huidige economische crisis: wat staat ons te wachten en hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Bovendien gaan Jorn en Ab nog een stap dieper door in te gaan op de krachten en machten achter de schermen. Wie zijn het? En wat zijn ze nou eigenlijk van plan?

In een podcast van 5 juli 2023 ging Paul Buitink in gesprek met Ab Flipse en Pim van Rijswijk over de coronaschuld die als een zwaard van Damocles boven het hoofd van veel ondernemers hangt en de enorme faillisementen die hier mogelijk uit voortvloeien.

Omdat Ab een groot voorstander is van het vrije woord en hij van mening is dat dit alleen nog via de nieuwe media wordt gebracht, levert hij met regelmaat een bijdrage aan Ongehoord Nieuws. Je kunt via Youtube diverse uitzendingen terugkijken. Bijvoorbeeld deze of deze.

Met regelmaat verleent Ab zijn medewerking aan podcasts en interviews. Sinds april 2023 maakt hij samen met Bart Brands een maandelijkse podcast 'Brands en Flipse Blikken Terug'. Je kunt deze podcasts via Youtube terugkijken of - luisteren. Je vindt hier een voorbeeld van één van de uitzendingen.

In oktober 2022 ging Simon van Groningen in 'Deze Dagen' in gesprek met Ab Flipse over het financiële systeem. Ze spreken over een veelheid aan onderwerpen waarbij misleiding door de overheid een rode draad vormt. Voor Ab is het niet een kwestie of het volk in opstand gaat komen, maar wanneer! Je kunt de video hier bekijken.

Ook Holland Gold wilde graag een interview met Ab houden. Deze video gaat dieper in op de De Noodwet Financieel Verkeer uit 1978 met als gevolg dat de overheid financiële goederen kan confisqueren. Wat houdt deze noodwet in en kan de overheid er nog steeds beroep op doen, zijn vragen die beantwoord worden in deze video.

'Spaargeld is SUÏCIDAAL en zonder GOUD en CASH ben je KANSLOOS!' 
Deze èn andere uitspraken deed Ab in oktober 2022 in een interview met Bart Brands in GoudKoorts Gasten.
Je kunt dit interview hier bekijken.

Op 27 oktober 2021 overhandigde Ab samen met 2 mede-initiatiefnemers van Samen Voor Een Eerlijk Pensioen de door 41.538 mensen ondertekende petitie voor pensioenindexatie aan leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2021 zat Ab aan tafel in het programma KASSA om te praten over pensioenindexatie. Je kunt de uitzending hier terugkijken.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder - Opiniemaker