Prinsjesdag en de begroting van kabinet Rutte IV

Het kabinet Rutte IV komt met een flink pakket maatregelen om de koopkracht van Nederlanders te ondersteunen. Die wordt dit jaar zwaar geraakt door de hoge inflatie. Het Centraal Planbureau rekent voor 2022 op een gemiddelde koopkrachtdaling van bijna 7%.

Volgend jaar moet het beeld verbeteren met een gemiddelde stijging van de koopkracht van bijna 4%. Aangezien het hier om gemiddelden gaat, kunnen er flinke verschillen zijn in het effect op de koopkracht van individuele huishoudens, afhankelijk van persoonlijke situaties. De armste huishoudens zien de koopkracht met 7,4% stijgen, de middeninkomens gaan er 3,1% op vooruit en de rijkste 20% ziet een koopkrachtplus van slechts 1,9%.

Om een idee te geven van maatregelen die je portemonnee kunnen raken, volgt hieronder een overzicht van 10 belangrijke zaken die van belang kunnen zijn voor je persoonlijke financiën met daar bovenop een bonus voor ieder huishouden.

1) Inkomstenbelasting omlaag tot jaarloon van € 73.071
2) Hogere arbeidskorting voor werkenden
3) Belastingvrije kilometervergoeding naar €0,21 per kilometer in 2023
4) Btw op zonnepanelen verdwijnt: minder gedoe
5) Vliegtaks gaat naar € 26 per ticket
6) Jubelton verdwijnt
7) Overdrachtsbelasting voor beleggers die huis willen verhuren naar 10,4%
8) Belasting in box 3 op vermogen omhoog
9) Accijns op benzine, diesel en lpg blijft tot medio 2023 verlaagd
10) Accijns op tabak omhoog

BONUS: prijsplafond voor energie

Dan nog iets dat nog niet formeel in het Belastingplan voor 2023 is opgenomen, maar wel van groot belang is voor de koopkracht. Het kabinet Rutte gaat de kosten van de energierekening voor huishoudens beperken door het instellen van een prijsplafond voor gas en stroom. Het streven is dat een gemiddeld gezin met een gemiddeld verbruik niet meer dan € 290 per maand hoeft te betalen.

Het kabinet denkt hierbij aan een prijsplafond van € 1,50 euro per kuub gas, en 70 cent per kilowattuur (kWh) elektriciteit. Om te voorkomen dat een maximumtarief leidt tot hoger verbruik, wil het kabinet een volumegrens instellen van 1.200 kubieke meter gas en 2.400 kWh stroom op jaarbasis.

Het kabinet brengt het prijsniveau terug tot begin 2022. In principe was dat ook mijn voorstel wat ik 2 weken geleden opperde bij de omroep. Voor de prijs van gas betekent dat we met het voorgestelde prijsplafond van 1.50 per kuub gas een voordeel hebben van 75 cent want de gasprijs was in januari gemiddeld 2,25 euro per kuub gas. Het vreemde is dat het met het prijsplafond van elektriciteit precies andersom werkt. In januari was de prijs 53 cent en het prijsplafond wat wordt voorgesteld is 70 cent per kilowattuur. Het is dus de gasprijs die wordt gedrukt en niet de prijs van stroom. Mensen die overgegaan zijn naar elektrische verwarming of een warmtepomp profiteren niet van deze bonus, integendeel.

Het prijsplafond gaat heel 2023 gelden. Wie meer gas en elektriciteit verbruikt dan het ingestelde plafond, betaalt het hogere markttarief. Op die manier wil het kabinet iedereen ‘prikkelen’ om zuinig om te gaan met energie.

De verwachting is dat zo’n 60% van de huishoudens niet meer gas en elektriciteit verbruikt dan het aangegeven plafond. Zij zijn daardoor naar schatting 2280 euro per jaar goedkoper uit dan wanneer er niet zou zijn ingegrepen. Dit alles kost de schatkist ongeveer 15 miljard euro.

Dit is mijn reactie op de begroting en de hierboven genoemde maatregelen

Alle genoemde punten, inclusief het ingevoerde energieplafond, worden naar mijn verwachting op hoofdlijnen uitgevoerd. Ik heb echter geen vertrouwen in het voorgestelde plaatje rond onze koopkracht. Het Centraal Planbureau rekent voor 2022 op een gemiddelde koopkrachtdaling van bijna 7%, ik verwacht dat dit eerder 10% zal zijn dit jaar.

Volgens het CPB moet volgend jaar het beeld verbeteren met een gemiddelde stijging van de koopkracht van bijna 4%. Mijn voorzichtige inschatting is dat we ook volgend jaar met een koopkrachtdaling van 10% te maken krijgen, waardoor we in 2 jaar 20% van onze koopkracht verliezen. Cijfers als deze hebben wij in ons leven nog nooit hebben gezien. Daarvoor moeten we terug naar de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw tijdens de Grote Depressie.

De aankondiging van Rusland voor het mobiliseren van het leger zorgt voor een verdere escalatie van het conflict en drijft de prijzen van graan, suiker, gas etc. op naar ongekende hoogte.

Ik houd rekening met een situatie zoals we die in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw hebben gezien, met hyperinflatie en hoge werkeloosheid. Hoewel de beurzen nog niet echt reageren op de economische malaise die ons te wachten staat, is het een kwestie van tijd dat we beurscorrecties gaan zien zoals uit de tijd van de Grote Depressie.

De reden waarom ik zo pessimistisch ben en blijf, is dat de centrale banken de stijgende inflatie niet onder controle krijgen omdat de oorzaken die hier aan ten grondslag liggen niet worden weggenomen.

Ik zet deze oorzaken op een rij:

  • Het invoeren en in stand houden van de euro is een politieke keuze die ervoor zorgt dat de ECB geld moet blijven stoppen in de zwakke eurolanden omdat die landen kampen met te grote schulden. Er blijft dus geld stromen van het Noorden naar het Zuiden en daardoor blijft de euro een zwakke en instabiele munt. Ons pensioen en spaargeld verdampt. Voor mij is de euro de hoofdoorzaak van de inflatie (koopkrachtverlies).
  • Een andere niet onbelangrijke oorzaak is ook gebaseerd op een politieke keus en dat is het opleggen van sancties aan Rusland. Daardoor krijgt het westen geen of te weinig grondstoffen en gas uit dat land. De gevolgen ondervinden wij iedere dag. We zien nu ook dat landen die door het Westen vaak bekritiseerd worden en/of sancties opgelegd krijgen, elkaar nu opzoeken en afspraken maken over handelsverdragen, militaire samenwerking etc. Denk daarbij aan landen als China, Turkije, Pakistan, India, Venezuela en Saoedi Arabië. Wat wij vaak vergeten is dat deze landen meer inwoners hebben dan het Westen.
  • Daarnaast is het politieke en ideologische keus om de gaskraan in Groningen dicht te laten.
  • Landen als Duitsland en België betalen nu de prijs om zo snel te stoppen met fossiele brandstoffen als energiebron. Ook stoppen deze landen met kernenergie als energiebron. Ook Nederland heeft de plank misgeslagen door alle adviezen om tijdig nieuwe kernenergiecentrales te bouwen te negeren. Kortom: de huidige hoge prijzen voor energie zijn mede het resultaat van de Groene Energie Transitie waaraan al miljarden zijn uitgegeven. Dat geld hadden we nu goed kunnen gebruiken ….

Het zijn in mijn optiek de consequenties van politieke keuzes waar wij nu mee geconfronteerd worden. Zolang onze regering in Den Haag, en natuurlijk de EU in Brussel, daaraan vasthouden zal de crisis voortduren en Europa degenereren (lees: ‘achteruitgaan, ten gronde richten, slopen, ondergraven’).

Ik blijf waarschuwen voor de financiële en maatschappelijke gevolgen van de politieke keuzes die ik hierboven heb omschreven en blijf oproepen om een plan te maken. Mensen die mij volgen op Twitter en Facebook weten in welke richtingen ik denk. Ook via Omroep Flevoland blijf ik informatie verspreiden en mijn mening geven.

De afgelopen maanden heb ik tientallen mensen van persoonlijk advies kunnen voorzien. Voor de mensen die we niet persoonlijk kunnen spreken, bereiden wij een online cursus voor over deze crisis en wat je kunt doen om deze periode zo ongeschonden mogelijk door te komen.

Heb jij een plan?

In oktober 2022 ging Simon van Groningen in 'Deze Dagen' in gesprek met Ab Flipse over het financiële systeem. Ze spreken over een veelheid aan onderwerpen waarbij misleiding door de overheid een rode draad vormt. Voor Ab is het niet een kwestie of het volk in opstand gaat komen, maar wanneer! Je kunt de video hier bekijken.

Ook Holland Gold wilde graag een interview met Ab houden. Deze video gaat dieper in op de De Noodwet Financieel Verkeer uit 1978 met als gevolg dat de overheid financiële goederen kan confisqueren. Wat houdt deze noodwet in en kan de overheid er nog steeds beroep op doen, zijn vragen die beantwoord worden in deze video.

'Spaargeld is SUÏCIDAAL en zonder GOUD en CASH ben je KANSLOOS!' 
Deze èn andere uitspraken deed Ab in oktober 2022 in een interview met Bart Brands in GoudKoorts Gasten.
Je kunt dit interview hier bekijken.

Op 27 oktober 2021 overhandigde Ab samen met 2 mede-initiatiefnemers van Samen Voor Een Eerlijk Pensioen de door 41.538 mensen ondertekende petitie voor pensioenindexatie aan leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2021 zat Ab aan tafel in het programma KASSA om te praten over pensioenindexatie. Je kunt de uitzending hier terugkijken.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.

Zoals veel mensen zullen weten, heeft Ab Flipse als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl vorig jaar op het gebied van woekerpolissen een schikking kunnen treffen met verzekeraar Allianz. De leden van de vereniging, waaronder ook een aantal relaties van AbFlipse.nl, zijn inmiddels ruimhartig gecompenseerd en hebben aanzienlijke bedragen op hun rekening mogen ontvangen. Daarmee is de 1e echt grote schikking in de geschiedenis van het woekerpolisdossier een feit. In het vakblad AM: verscheen hierover een uitvoerig artikel. Je kunt dit artikel hier teruglezen.

In december 2016 stuurde Ab Flipse een open brief aan het intermediair in Nederland.
In deze brief riep hij het intermediair op om voor haar relaties in actie te komen op het gebied van woekerpolissen en hen te wijzen op de claimmogelijkheden en de organisaties die in het claimen van geleden schade gespecialiseerd zijn. Aanmelden bij een claimorganisatie kan vaak zelfs gratis. Niet geschoten is tenslotte altijd mis!

U kunt de open brief van december 2016 hier teruglezen.

Over de woekerpolisaffaire werden de afgelopen tijd door Café Weltschmerz inmiddels 3 interviews met Ab Flipse opgenomen en online gepubliceerd. In deze interviews vanuit verschillende invalshoeven aandacht voor het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Klik op dit artikel om verder te lezen en één van de interviews te bekijken.

Deze week werd door ondermeer RTL-Z aandacht besteed aan het hoger beroep dat door de Vereniging Woekerpolis is ingesteld tegen Aegon. De vereniging is van mening dat de uitspraak van de rechter van juni jl. in dit dossier niet ver genoeg gaat.

U kunt via deze link het artikel teruglezen en eventueel het filmpje met de toelichting van Ab Flipse terugluisteren.

https://www.rtlz.nl/beurs/woekerpolisnl-in-hoger-beroep-in-zaak-over-polissen-aegon

Woekerpolissen ..... Een veelgebezigde term die al jarenlang ook in de media volop aan bod komt. Helaas is de problematiek rond de woekerpolissen nog altijd niet opgelost. Een slepend en voortdurend proces is gaande. Spijtig dat verzekeraars en politiek dit probleem niet oplossen, om daarna het vertrouwen in de financiële branche weer te kunnen opbouwen. Van de zijde van verzekeraars en politiek hoeft u naar alle waarschijnlijkheid geen oplossing te verwachten. Het is dus aan u om actie te ondernemen om misschien nog een deel van uw ingelegde premie terug te zien en zonder al te veel verlies van de polis 'af te komen'.

Al in 2007 verscheen er een interview met Ab Flipse in Fem Business over deze 'polissen-verkeerd'. U kunt dit artikel hier nalezen: pdffem_article.pdf

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

In 'De Groene Amsterdammer' van deze week verschijnt een artikel over de woekerpolisproblematiek. Het ontstaan en in stand houden van de woekerpolis wordt uitgebreid beschreven. Diverse bekende economen, columnisten en organisaties worden aangehaald en er wordt besproken waarom er niet werd ingegrepen en waarom de problemen nog steeds niet zijn opgelost. 
U kunt het artikel hier lezen:pdf.

Deze week werd er een uitspraak gedaan door het klachteninstituut Kifid over een woekerpoliszaak van een individuele gedupeerde tegen Nationale Nederlanden.
Ook Ab Flipse gaf in de pers zijn reactie op deze uitspraak, die volgens hem houvast geeft aan andere gedupeerden omdat eerdere conclusies dat de informatieplicht is geschonden nu worden bevestigd. Hij is daarom positief gestemd en blij met de uitspraak. De artikelen die hierover op de vak-website van AMweb en in de Telegraaf verschenen kunt u hier nalezen.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder - Opiniemaker