Belastingdagen 2023

Een jaarlijks terugkerend gebeuren: het indienen van je aangifte Inkomstenbelasting. Ook dit jaar is het mogelijk om een afspraak te maken bij ons op kantoor. Heb je voorkeur voor telefonisch contact of een afspraak via Zoom? Dat kan natuurlijk ook.

De procedure is dit jaar als volgt:

 • Wil je je aangifte Inkomstenbelasting over 2022 door Ab Flipse laten verzorgen, dan maak je via Erika een afspraak (tel. 0320-212242/e-mail: contact@abflipse.nl). Voor alle aangiftes wordt een afspraak ingepland
 • Na het maken van de afspraak breng je alle spullen van de checklist hieronder mee naar de afspraak
 • In het geval van een telefonische- of Zoom-afspraak stuur je per e-mail (contact@abflipse.nl) of post (Werfweg 17, 8243 PG Lelystad, o.v.v. IB2022, t.a.v. Erika) alle stukken van de checklist hieronder aan ons op. Binnen een uur na het tijdstip dat je aangifte staat ingepland neemt Ab contact op om de aangifte en eventueel andere zaken met je door te spreken
 • Als de aangifte is verzonden, ontvang je daarvan een print met de factuur

Periode:

De aangiftes worden gedaan in de periode van 7 maart t/m 21 april op dinsdagen en vrijdagen. Niet alle data zijn beschikbaar en heb je voorkeur voor een dag of tijd, maak dan tijdig een afspraak!

Tarief:

Het tarief voor het verzorgen van je aangifte Inkomstenbelasting over 2022 is:
- voor abonnementsrelaties € 150,- inclusief BTW
- voor niet-abonnementsrelaties € 235,- inclusief BTW.
Je ontvangt hiervoor een factuur. Met het maken van een afspraak of het toesturen van de stukken voor de aangifte verklaar je je met dit tarief akkoord.

Checklist benodigde stukken aangifte Inkomstenbelasting over 2022:

 • Machtigingscode belastingdienst voor fiscaal jaar 2022 van beide personen (behalve voor alleenstaanden). Heb je niet allebei een machtigingscode ontvangen, dan kun je deze aanvragen op https://machtigen.digid.nl/login.
 • Definitief aanslagbiljet of voorlopig aanslagbiljet 2021
 • Beschikking voorlopige teruggaaf 2022
 • Beschikking voorlopige teruggaaf 2023
 • Betaalde premies lijfrente
 • Jaaropgave hypotheekrente 2022
 • Overige kosten hypotheek, bijv. van notaris, taxatiekosten en boeterente
 • Bewijs van niet door zorgverzekeraar vergoede kosten
 • Uitgaven studiekosten t.b.v. beroep
 • Gegevens partneralimentatie
 • Giften (bewijsmiddelen verplicht)
 • Alle overige stukken waarvan je denkt dat deze van belang kunnen zijn

Zorg ervoor dat je de gegevens compleet aanlevert!
Als de gegevens niet compleet zijn, moeten we je belastingaangifte op een ander moment opnieuw opstarten. Hiervoor wordt een toeslag van € 25,- incl. BTW in rekening gebracht.

In deze aflevering van 11 augustus 2023 deelt Ab zijn achtergrondverhaal over zijn tijd bij defensie en zijn rol als klokkenluider. Uiteraard wordt ook uitgebreid ingegaan op de huidige economische crisis: wat staat ons te wachten en hoe kunnen we ons hierop voorbereiden? Bovendien gaan Jorn en Ab nog een stap dieper door in te gaan op de krachten en machten achter de schermen. Wie zijn het? En wat zijn ze nou eigenlijk van plan?

In een podcast van 5 juli 2023 ging Paul Buitink in gesprek met Ab Flipse en Pim van Rijswijk over de coronaschuld die als een zwaard van Damocles boven het hoofd van veel ondernemers hangt en de enorme faillisementen die hier mogelijk uit voortvloeien.

Omdat Ab een groot voorstander is van het vrije woord en hij van mening is dat dit alleen nog via de nieuwe media wordt gebracht, levert hij met regelmaat een bijdrage aan Ongehoord Nieuws. Je kunt via Youtube diverse uitzendingen terugkijken. Bijvoorbeeld deze of deze.

Met regelmaat verleent Ab zijn medewerking aan podcasts en interviews. Sinds april 2023 maakt hij samen met Bart Brands een maandelijkse podcast 'Brands en Flipse Blikken Terug'. Je kunt deze podcasts via Youtube terugkijken of - luisteren. Je vindt hier een voorbeeld van één van de uitzendingen.

In oktober 2022 ging Simon van Groningen in 'Deze Dagen' in gesprek met Ab Flipse over het financiële systeem. Ze spreken over een veelheid aan onderwerpen waarbij misleiding door de overheid een rode draad vormt. Voor Ab is het niet een kwestie of het volk in opstand gaat komen, maar wanneer! Je kunt de video hier bekijken.

Ook Holland Gold wilde graag een interview met Ab houden. Deze video gaat dieper in op de De Noodwet Financieel Verkeer uit 1978 met als gevolg dat de overheid financiële goederen kan confisqueren. Wat houdt deze noodwet in en kan de overheid er nog steeds beroep op doen, zijn vragen die beantwoord worden in deze video.

'Spaargeld is SUÏCIDAAL en zonder GOUD en CASH ben je KANSLOOS!' 
Deze èn andere uitspraken deed Ab in oktober 2022 in een interview met Bart Brands in GoudKoorts Gasten.
Je kunt dit interview hier bekijken.

Op 27 oktober 2021 overhandigde Ab samen met 2 mede-initiatiefnemers van Samen Voor Een Eerlijk Pensioen de door 41.538 mensen ondertekende petitie voor pensioenindexatie aan leden van de Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Op 30 oktober 2021 zat Ab aan tafel in het programma KASSA om te praten over pensioenindexatie. Je kunt de uitzending hier terugkijken.

Sinds 2007 is Ab wekelijks gastpresentator in een programma over financiële zaken op Omroep Flevoland.
Op 23 juli 2020 besprak Ab wat het akkoord over een Europees herstelfonds van 750 miljard betekent voor Nederland?
Je kunt deze uitzending hier terugluisteren.

Op 7 maart 2018 vond in Utrecht de Nationale Ontwoeker Dag plaats.
De bezoekers werden door juridisch- en fiscaal adviseurs geïnformeerd over de mogelijkheden om compensatie te krijgen voor hun woekerpolis en op welke wijze de woekerpolissen kunnen worden beëindigd of omgezet naar een andere vorm. 
Veel mensen zijn nog steeds niet in actie gekomen, waardoor zij een eventuele vergoeding van teveel ingehouden kosten kunnen mislopen.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder - Opiniemaker