Perfect Storm - Wat de snel stijgende rente en gierende inflatie betekent voor onze portemonnee

Half juni 2022 hebben centrale banken in de VS, en in mindere mate ook in Europa, de rente verhoogd om de inflatie te beteugelen.

Deze inflatie was vorig jaar al zichtbaar, maar heeft door de oorlog in Oekraïne een versnelling gekregen. De sancties die opgelegd zijn door het Westen doet de rente nog sneller stijgen. En ondertussen stagneert de economie. De meeste banken en economen verwachten een milde recessie, ik zie een veel somberder scenario en verwacht dat de Eurozone in een recessie belandt, mede door de sancties die wij Rusland opleggen en het Westen als een boemerang treft. Ik ben het dus eens met de recente opmerking van het Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt dat Nederland te maken krijgt met ‘de grootste bestaanscrisis sinds 1945’.

De aanhoudend hoge prijzen zorgen ervoor dat de koopkracht van iedereen erop achteruit gaat en huishoudens ook steeds meer gedwongen worden om te bezuinigen. Als dat massaal gebeurt, zal dat tot een verdere krimp van de economie leiden. Het is niet alleen de prijs van gas en brandstof die ons doet schrikken, maar ook onze boodschappen zijn sinds augustus vorig jaar ruim 12% duurder geworden. De verwachting is dat aan deze prijsstijging voorlopig geen einde komt. Op donderdag 16 juni heb ik bij Omroep Flevoland dit onderwerp besproken en daarbij gekeken naar twee zaken; de krapte op de arbeidsmarkt en de krapte op de woningmarkt. In deze nieuwsbrief zullen we daar kort op ingaan en ook nog een aantal andere onderwerpen noemen die in relatie staan tot de situatie waarin wij verkeren.

Arbeidsmarkt
Overal is een tekort aan personeel, de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Als het bij een milde recessie blijft (wat ik niet verwacht) is dat probleem vrij makkelijk op te lossen. Kijk en luister wat ik daarover heb gezegd. Anders is het wanneer de recessie hevig wordt, dan zal de werkeloosheid stijgen wat, hoe cynisch dat ook klinkt, een einde maakt aan het tekort op de arbeidsmarkt. Vooral mensen met tijdelijke en losse contracten en zzp’ers zullen dan als eerste geraakt worden omdat bedrijven in crisistijd als eerste snoeien in hun ’flexibele schil’.

Woningmarkt
We zien dat de woningmarkt nu bijna volledig op slot zit en het tekort aan woningen alleen maar groeit. Daarnaast zien we dat steeds minder mensen een huis kunnen betalen, mede vanwege de snel stijgende hypotheekrente. Ik verwacht dat dit jaar de hypotheekrente richting de 5% gaat. Voor starters wordt het zo onmogelijk om een huis te kopen. Toch verwacht DNB niet dat de huizenmarkt zal instorten, maar wel dat de prijzen zullen stabiliseren. Daarmee komt een einde aan de waanzin dat kopers gedwongen werden om meer dan de vraagprijs te bieden. In de genoemde uitzending heb ik uitgelegd welke eenvoudige oplossing er door BLG Hypotheken is gevonden om het tekort aan woningen op te lossen.

Spaarrente
De forse prijsstijgingen zijn een aanslag op ons besteedbare inkomen en ons spaargeld. Vanwege de negatieve rente zien we al dat mensen minder zijn gaan sparen. Over heel 2021 legden we met z’n allen maandelijks 1,1 miljard euro apart voor later, tegen een jaar ervoor gemiddeld nog een bedrag van 1,8 miljard euro. Zoals gezegd verhogen de centrale banken in hoog tempo hun beleidsrentes, commerciële banken rekenen die stijging uiteindelijk door aan particulieren. Daarom is er nu ook geen sprake meer van negatieve spaarrentes voor vermogende spaarders vanaf 100.000 euro. Toch zijn we nog ver verwijderd van hogere spaarrentes. Dat betekent nog steeds dat iedereen met spaargeld inteert. Pas in het najaar verwacht ik dat banken de spaarrentes iets gaan verhogen.

Beleggen
Zowel beleggers in obligaties als ook in aandelen verliezen fors. De obligatiemarkt is met 20% gedaald. Dat is in 200 jaar nog nooit voorgekomen. Door de rentestijgingen is het ook voor eigenaren van obligaties een financieel bloedbad. De Amsterdamse AEX staat nu ruim 20% in het rood. De onzekerheid is enorm. Desondanks zullen sommige bedrijven winst blijven maken, denk aan de wapenindustrie, maar ook de oliesector doet het goed. Ik verwacht dat veel bedrijven de extreem hoge prijzen die zij zelf moeten betalen, op zeer korte termijn door (moeten) berekenen aan hun klanten zonder dat hun winst er erg onder lijdt. Dat maakt het leven voor miljoenen huishoudens nog duurder.

Pensioen
In januari was het gezamenlijk pensioenvermogen gestegen tot ruim 1.800 miljard euro. Een slechte beurs is ook slecht nieuws voor de pensioenfondsen en dus onze pensioenen. De pensioenfondsen hebben sinds begin van dit jaar een verlies geleden van minimaal 200 miljard euro. De hoge rente zorgt er nu voor dat na 14 jaar de pensioenfondsen moeten gaan indexeren omdat ze nu voldoen aan de vereiste dekkingsgraad van 105%. Door de stijgende rente komt voor steeds meer pensioenfondsen de mogelijkheid dichterbij om het pensioen te verhogen, de zogeheten indexatie. De hogere rente zorgt ervoor dat de pensioenfondsen minder geld in kas hoeven te hebben om alle pensioenen in de komende decennia te kunnen betalen. Dat is goed nieuws voor de gepensioneerden en voor de werkenden die nu meer pensioen opbouwen voor later!

En zo zie je dat het contrast tussen het zomerse weer en de donkere wolken boven ons hoofd (Europa) nauwelijks groter kan zijn. We leven in een unieke tijd waarin economische modellen niet langer bestand zijn tegen de grillen van onze ‘leiders’. Het is ieder voor zich en God voor ons allen. (Voor een nadere toelichting of het bespreken van je persoonlijke situatie kun je natuurlijk bij ons terecht 😉).

Klantenervaring

De online basiscursus Survive Our System; hoe bescherm ik mijn geld, met allerlei informatie erom heen is boeiend en prikkelt mij zeker om in actie te komen.  
- W.R. te A.

We zijn snel uit de startblokken gekomen na het gesprek met Ab. Erg fijn!
- A.K. te N.

Het gesprek heeft zeker geholpen om de puntjes op de i te zetten. Wij vonden het vooral een heel fijn gesprek met Ab.
- R.H. te A.

Het consult was een bevestiging dat de richting die wij ingeslagen zijn inderdaad de goede is. We gaan er verder op doorborduren. 
- S.D. te H.

Dank voor het geweldige gesprek!
- A.A. te S.

We zijn blij dat wij geen 'sitting ducks' zijn.  Nog hartelijk dank voor de bijkomende tips in de cursus!
- A.H. te L.

Ontzettend bedankt voor de interessante cursus. Ik heb deze vandaag in een ruk afgekeken, ook aflevering 11 was voor mij weer zeer waardevol.
- M.L. te A. 

Ik heb afgelopen weekend met veel belangstelling uw online cursus Survive our System gevolgd. Hartelijk dank voor alle waardevolle informatie.
- F.B. te U.

Het gesprek was voor ons precies wat nodig was om wat onzekerheden weg te nemen of beter nog, de bevestiging dat we de goede weg bewandelen. Duidelijk en zeer informatief en een onafhankelijke mening.
- M.T. te R.

Wij vonden het een heel fijn gesprek. Goed om gelijkgestemden te spreken!
- B.K. te B.

Heel waardevol om met iemand te kunnen sparren en te kijken wat er verder nog voor mogelijkheden zijn om beter voorbereid te zijn. Het heeft ons zeker geholpen om nog meer de puntjes op de i te kunnen zetten.
- W.K. te B.

We willen Ab bedanken voor het fijne gesprek en inzichten. 
- M.B. te D.

'Weer hartelijk bedankt voor je tijd, geduld en inzet :-). Nog steeds een zeer goed gevoel erbij dat ik al 20+ jaren een cliënt van je ben !!'
- A.V. te E.

'Het was zeker een zeer informatief en bovendien ook prettig gesprek, hartelijk dank dat dit op zo’n korte termijn mogelijk was.'
- T.D. te U.

'Ik ben blij dat het allemaal zo voorspoedig verloopt en ik ben blij met jouw bemoeienis hierin.' (red.: Begeleiding beëindiging dienstverband met wederzijds goedvinden en besteden transitievergoeding). 
- J.H. te H.

'Bedankt voor de leuke avond. Hij was weer leerzaam en gezellig.' (red.: Kennissessie Hypotheken bij Omroep Flevoland 29-5-2018)
- E.P. te L.

'Hartelijk dank voor het gastvrije ontvangst en de zeer leerzame Kennissessie' (red.: Kennissessie Hypotheken bij Omroep Flevoland 29-5-2018)
- W.H. te L. 

'Was een fijn en ophelderend gesprek. We gaan altijd weer met een gerust gevoel bij je weg.'
- A.B. te N.

'Naar aanleiding van jullie email over de nieuwsbrieven, kan ik jullie verzekeren dat wij deze zeer aandachtig doorlezen.'
-JvL te D.

Een goed 2018, natuurlijk met de financiële begeleiding vanuit jullie maar ook vooral met de wetenschap dat integriteit en vertrouwen daarin bij jullie voorop staat. Dat maakt de "samenwerking" zo prettig.
- J te N


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder - Opiniemaker