Corona-virus IV: Recessie op komst; uitzonderlijke tijden vereisen uitzonderlijk advies!

Op dit moment is het Corona-virus een ontwikkeling die bijzonder veel impact heeft op de samenleving. Het effect op de economie op langere termijn wordt echter nog erg onderschat. Voor ons is dit een reden om de inhoud van onze nieuwsbrieven en ons advies hierop aan te passen. Uitzonderlijke tijden vereisen uitzonderlijk advies! De inhoud van onze nieuwsbrieven wordt aangepast aan de financieel-economische fase waarin we verkeren.

 

Fases huidige Corona-crisis
Voor de huidige Corona-crisis zijn dat de volgende drie fases:

  • De waarschuwingsfase: ruwweg het 1e kwartaal van 2020
  • De transitiefase: een soort ‘overgangsperiode’ waarin we zien dat de pandemie haar hoogtepunt heeft bereikt. O.a. door de lock-down komt de economie tot stilstand. Gelukkig heeft de Nederlandse overheid de toezegging gedaan vele tientallen miljarden te investeren in het draaiend houden van de economie. Dat betekent echter niet dat ieder bedrijf of iedere werknemer ongeschonden deze tijd doorkomt. Wij schatten in dat deze fase het gehele 2e kwartaal van 2020 duurt.
  • De recessiefase: dan zal Nederland de rekening opmaken en is het de vraag hoe we de economie weer draaiende krijgen. De schade die wij wereldwijd oplopen is onvoorstelbaar groot. Op basis van huidige cijfers en analyses verwacht ik dat we te maken krijgen met een lange periode van recessie die vele jaren gaat duren.

Ook (beperkte) informatie via andere media
Vanaf medio januari 2020 waarschuwen we mensen via twitter en de wekelijkse bijdrage aan de uitzending op Omroep Flevoland voor wat ons maatschappelijk en financieel te wachten staat en op 7 februari 2020 zijn we gestart met het informeren van onze relaties over wat er op ons afkomt. Daarbij hebben we inmiddels vele malen de oproep gedaan om tijdig maatregelen te nemen en je voor te bereiden.

Probleem veel groter dan alleen Corona
Het coronavirus is de trigger, de katalysator voor een veel groter probleem namelijk dat centrale banken en overheden door hun ongebreidelde opkoop-programma’s een schuld hebben opgebouwd van duizenden miljarden en daarmee de economie instabiel hebben gemaakt. Kort samengevat hebben we de schuldencrisis uit 2008 opgelost met nog meer schulden. Toen was er bij de banken een groot liquiditeitstekort, nu is dat bij ZZP-ers, kleine, maar zeker ook grote bedrijven die wereldwijd productieketens vormen waar maar iets hoeft te gebeuren om het bouwwerk te doen instorten. Nu dit aan de hand is, zien we een economisch crisis van ongekende omvang.

Recessie op komst
Ik ben ervan overtuigd dat ons een recessie te wachten staat. Ik licht mijn verwachting hieronder toe. Hiervoor maak ik gebruik van een column van hoogleraar en econoom Jaap van Duijn d.d. 28 maart 2020 en zal hem ook citeren.

‘Sinds de Industriële Revolutie zien we grote bewegingen van groeiversnelling en groeivertraging in de wereldeconomie. De opgaande fasen duren ongeveer een kwart eeuw, of langer als een oorlog de groei heeft onderbroken, en de neergaande fasen een jaar of twintig. Na de 25 jaar van zeer hoge groei tussen 1948 en 1973 volgde een periode van depressie (jaren zeventig) en daarna herstel. Na de omslag van 1990-93 begon, in mijn berekening, een nieuwe lange golf, met als stuwende krachten de digitalisering en het internet’ (einde citaat Jaap van Duijn).

Historie
Jaap van Duijn stelt dat één van de meest beruchte recessies die we hebben meegemaakt die van 1929 was. Die is de geschiedenis ingegaan als De Grote Depressie. Deze duurde tot na de Tweede Wereldoorlog tot 1948. Vanaf dat jaar maakte de wereldeconomie een periode van grote bloei door tot 1973.

De directe aanleiding voor het ineenstorten van de economie was de oliecrisis van 1973. De inflatie werd steeds meer voelbaar, de rente werd hoger, hypotheekrentes kwamen zelfs boven de 10%. Deze nieuwe recessie werd algemeen geweten aan die oliecrisis, maar was feitelijk de bekende druppel. De echte oorzaak van de omslag was vraagverzadiging na een kwart eeuw van exceptionele groei. De grote investeringen waren gedaan, de innovaties van na de oorlog waren uitgewerkt. Er waren nieuwe bronnen van groei nodig en over de rug van de private sector was de overheid te ver uitgedijd.

Pas vanaf de jaren negentig trok de wereldeconomie weer aan. In 2008 schreef Jaap van Duijn in zijn boek Trends en cycli dat deze opgaande fase tot ’omstreeks 2015-2018’ zou kunnen aanhouden. Hoewel we in 2008 een terugval kregen van de kredietcrisis herstelde de economie zich toch weer snel. Van Duijn schrijft ‘Naar de wereldeconomie kijkend, viel het hoogtepunt van de cyclus in 2018. In het begin van dat jaar topte in veel landen de industriële productie. De wereldhandel is sinds januari 2018 niet meer gegroeid. Dat beurzen maar bleven doorstijgen, was vooral het gevolg van het dwaze beleid van centrale banken, die maar honderden miljarden in het financiële stelsel bleven pompen, zonder dat daar economisch gezien enige noodzaak voor was. Centrale banken zijn eigenlijk alleen maar bezig geweest het onvermijdelijke voor zich uit te schuiven. Een recessie moest tegen iedere prijs worden voorkomen, ook al zijn recessies al tweehonderd jaar een vast onderdeel van de conjunctuurdynamiek en zullen ze dat ook blijven’.

De emmer stroomt over
We zien dus iedere keer dat na een lange opgaande fase er een lange neergaande fase volgt. Zo hebben we dat gezien in 1929 (de Grote Depressie) en in 1973 (De Oliecrisis). En nu staan we aan de vooravond van wederom een lange neergaande fase. Ik ben, net als Jaap van Duijn, van mening dat die fase al in 2018 is begonnen. De beursbewegingen zijn te vergelijken met die uit de periode 1929-1932. En ook door de directe aanleiding, het Corona-virus, heeft 2020 veel weg van 1973. In mijn optiek is het virus de druppel die de overvolle emmer doet overstromen, de economie is in 2018 tot stilstand gekomen en stond er zwak voor en onze schulden werden maar hoger en hoger. Feitelijk losten we de kredietcrisis, een schuldencrisis uit 2008, op met nog meer schulden.

Neergang nu definitief in gang gezet
De neergaande fase is definitief in gang gezet, de recessie een feit en de grote klap op de beurs moet nog komen. De beurzen zijn nu wereldwijd met ongeveer 20% gedaald. Maar zo’n percentage hoort bij een milde recessie en niet bij de huidige recessie waar we nog mee te maken gaan krijgen. De Grote Depressie uit de jaren ’30 was een zeer grote depressie en liet vanaf het hoogste punt in het najaar van 1929 tot het laagste punt in het voorjaar van 1932 een koersdaling zien van exact 90%. In mijn meest optimistische scenario verwacht ik de komende maanden een daling van rond de 60% en in mijn meest pessimistische scenario een daling van 90%. We krijgen dus nog wat te verwerken!

De twee vorige crises (1929-1948 en 1973-1990) duurden een kleine twintig jaar. Ik bagatelliseer de kredietcrisis uit 2008 zeker niet, maar wat we nu meemaken is daar niet mee vergelijkbaar. Deze nieuwe crisis vergelijk ik met de Grote Depressie die begon in 1929, die ook nog eens samenviel met de pandemie van 1919, de Spaanse Griep. De impact zal enorm zijn.

Het leven verandert blijvend
Het leven zal voorlopig niet meer worden zoals het is geweest. Of dat altijd slechter is vraag ik mij af. Toch zal er de komende jaren veel van ons worden gevraagd en is het van het grootste belang je eigen financiële zaken zo goed mogelijk te regelen. Denk daarbij aan je hypotheek, sparen, vermogen, inkomen, pensioen etc. Beslissingen die je nu neemt, of juist niet neemt, krijgen veel invloed op het leven van jezelf en je omgeving.

Wij blijven je informeren
We zullen de komende tijd onze relaties nog uitgebreider attenderen op alles wat er op ons afkomt. Over de afgelopen jaren hebben wij steeds tijdig de positieve en negatieve trends gesignaleerd en gecommuniceerd. Dat zullen wij blijven doen via onze nieuwsbrieven, onze kennissessies en in persoonlijke adviesgesprekken.

Blijf op de hoogte van de visie en tips van Ab Flipse en kom indien nodig in actie!
Als relatie met een service-abonnement bij ons kantoor ontvang je onze nieuwsbrieven automatisch. Het is belangrijk deze te lezen en contact op te nemen als je iets wilt bespreken of vragen hebt. 
Heb je geen service-abonnement en wil je toch graag onze nieuwsbrieven ontvangen? Neem dan een abonnement op onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van de ontwikkelingen op financieel-economisch gebied, en van de visie en tips van Ab Flipse. De kosten en verdere informatie hierover vind je binnenkort hier op onze website.

Donderdag 23 juli 2020 heeft Ab Flipse in zijn wekelijkse programma bij Omroep Flevoland uitvoerig gesproken over het compromis wat premie Rutte heeft bereikt met de overige lidstaten en de Europese Commissie over het EU-herstelfonds. Zoals iedereen inmiddels weet, heeft Rutte namens Nederland bij het kruisje getekend. Dit akkoord heeft vergaande consequenties voor Nederland. In de media ging het er vooral over hoe Rutte ‘gevochten’ heeft voor onze belangen. Daarbij werd Rutte door de één als held bestempeld, anderen vonden dat hij Nederland heeft verraden. Hieronder kun je lezen hoe Ab tegen deze kwestie aankijkt. 


   422    Lees verder...

Op dit moment is het Corona-virus een ontwikkeling die bijzonder veel impact heeft op de samenleving. Het effect op de economie op langere termijn wordt echter nog erg onderschat. Voor ons is dit een reden om de inhoud van onze nieuwsbrieven en ons advies hierop aan te passen. Uitzonderlijke tijden vereisen uitzonderlijk advies! De inhoud van onze nieuwsbrieven wordt aangepast aan de financieel-economische fase waarin we verkeren.


   1277    Lees verder...

Informatie uit de nieuwsbrief aan onze relaties d.d. 17-03-2020:

De impact van het Corona-virus op de samenleving is enorm. Scholen zijn gesloten, veel bedrijven liggen stil, werknemers werken zoveel mogelijk thuis, ZZP-ers lopen opdrachten mis. Medewerkers in de gezondheidszorg staan paraat, werknemers van supermarkten draaien overuren ....


   1094    Lees verder...

Informatie uit de nieuwsbrief aan onze relaties d.d. 13-03-2020:
Het Corona-virus heeft bijzonder verstrekkende gevolgen. We vermelden hieronder nog even wat feiten die ons opvielen in de berichtgeving van afgelopen week. Daaronder kun je lezen welke maatregelen wij, in bijzondere situaties als deze, verstandig vinden om te treffen. Deze zijn niet allemaal van financiële aard. Toch achten wij het zinvol je deze te melden. Tenslotte besteden we aandacht aan de financieel-economische gevolgen.


   1140    Lees verder...

Informatie uit de nieuwsbrief aan onze relaties d.d. 09-03-2020:
Op 7 februari 2020 stuurden wij in onze nieuwsbrief al een eerste waarschuwing voor de consequenties van het Corona-virus. Via Twitter was Ab al een paar weken daarvoor begonnen met het doen van verslag van zijn bevindingen en zijn visie op dit virus en de gevolgen. Ook op Facebook plaatsten wij een aantal berichten over Corona. En in zijn wekelijke bijdrage aan live-programma over geldzaken op Omroep Flevoland heeft Ab voor het eerst op 30 januari jl. een uitvoerig verslag gedaan over wat corona is en wat de gevolgen zijn. Ook in de uitzendingen de weken daarna werd aandacht besteed aan het virus en in de laatste uitzending van 5 maart 2020 heeft hij aangegeven dat we (te) laat zijn met in actie komen en dat de gevolgen voor onze maatschappij en economie, inclusief werkgelegenheid, groot zullen zijn. Je kunt de uitzendingen van 30 januari en 5 maart jl. terugkijken door op de datum te klikken.


   1455    Lees verder...

In verband met de maatregelen om de gevolgen van het Corona-virus in te perken, is het maken van een afspraak op kantoor niet meer mogelijk!
Neem telefonisch contact op als je alsnog je aangifte Inkomstenbelasting over 2019 door ons wilt laten verzorgen.

Ook dit jaar houden wij weer onze bekende ‘belastingdagen’.
Voor deze dagen kun je via Erika van Ramselaar een afspraak maken om ‘live’ samen met Ab Flipse je aangifte Inkomstenbelasting over 2019 in te vullen en te verzenden. 

Er zijn mensen die de vooraf door de Belastingdienst ingevulde aangifte na controle zonder wijzigingen verzenden. Hierdoor kan het zijn dat je geld laat liggen. Veel aftrekposten staan namelijk niet automatisch in de vooraf ingevulde aangifte. Denk daarbij aan zorgkosten, giften, kosten voor de eigen woning en studie, maar ook betaalde premies t.b.v. pensioensparen. Door het opvoeren van deze aftrekposten valt de te betalen inkomstenbelasting lager uit en dat is weer voordelig voor je portemonnee.


   1241    Lees verder...

Op je spaargeld krijg je van de bank nog nauwelijks rente. De kans bestaat zelfs dat je op termijn moet gaan betalen om je spaargeld te parkeren! Veel spaarders willen daarom gaan beleggen. Het ontbreken van vertrouwen in de beleggingsmarkt en haar aanbieders en zorgen over het monetaire systeem en de veel te hoge schulden, zijn voor ons aanleiding om het roer om te gooien en af te stappen van de traditionele manier van beleggen.


   1389    Lees verder...

Op zaterdagochtend 30 november 2019 organiseert Abflipse.nl in De Muzenhof in Ermelo voor haar relaties een lunch-kennissessie met als titel 'Leuk is anders! òf Is anders leuk?'
Aanvang is 10.30 uur, ontvangst vanaf 10.15 uur.
Aanmelden kan per e-mail aan Erika op contact@abflipse.nl.

Een aantal interessante financiële onderwerpen wordt besproken in een informele setting.


   1256    Lees verder...

Vanavond wordt in het televisieprogramma Radar om 20:30 uur op NPO 1 weer volop aandacht besteed aan het woekerpolisdossier!

Uit onderzoek van ConsumentenClaim en Radar is gebleken dat Goudse Verzekeringen jarenlang te rooskleurige offertes voor beleggingsverzekeringen heeft afgegeven. Doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend, werden te hoge eindkapitalen aan klanten voorgerekend.


   1268    Lees verder...

Bekijk hier wat de gevolgen van het pensioenakkoord zijn voor jouw AOW-leeftijd

Een van de meest heldere uitkomsten van het pensioenakkoord is dat de AOW-leeftijd langzamer omhoog zal gaan. Pas in 2024 zal deze naar 67 jaar gaan. Dat is drie jaar later dan gepland!

Als je wilt weten wanneer je recht krijgt op AOW kun je dit op Independer​ bekijken. Als je op deze website je geboortedatum invult, krijg je te zien op welke leeftijd je naar verwachting recht krijgt op de AOW-uitkering van de overheid.


   1867    Lees verder...

Ook dit jaar houden wij weer onze welbekende ‘belastingdagen’.
Voor deze dagen kun je via Erika van Ramselaar een afspraak maken om samen met Ab Flipse je belastingaangifte in te vullen en te verzenden. 


We hebben hiervoor dit jaar in de periode van 4 maart t/m 5 april diverse maandagen, woensdagmiddagen en vrijdagen gereserveerd. Tijdstippen variëren van 9.00 tot 17.30 uur. Dit is op basis van beschikbaarheid! Heb je een voorkeur? Maak dan op korte termijn een afspraak.


   2315    Lees verder...

Ontslag aangezegd gekregen? Let goed op wat je ondertekent en roep tijdig hulp in van een deskundige.

Het kan iedereen gebeuren: je krijgt ontslag (al dan niet met wederzijds goedvinden) en bent je baan kwijt. Je moet aan regeltjes voldoen en stukken bekijken, maar daar heb je geen of weinig ervaring mee. Je krijgt een vergoeding, maar wat kun je daar het beste mee doen? Wij kunnen je helpen!


   2883    Lees verder...

Wie wordt er eigenlijk blij als jij aflost op je hypotheek? En wat kan je met de overwaarde van je woning?

Over aflossen op je hypotheek valt veel te vertellen. De laatste tijd wordt aflossen door de banken sterk gepromoot. Maar is dat wel zo verstandig? Zijn er gevallen waarin dat niet slim is? Wat zijn de consequenties en kun je een eenmaal afgelost bedrag ook weer opnemen als dat nodig is? Zit er misschien een addertje onder het gras?

En: hoe kun je de overwaarde in je woning benutten? Wat kun je met de ‘bakstenen’ als je het geld nodig hebt?


   3349    Lees verder...

Je hebt hem op tv misschien al wel voorbij zien komen; de commercial van de Nederlandse Vereniging van Banken waarin ze aangeven dat je blij wordt van aflossen op je hypotheek. Dansende mensen, swingende mannen …. allemaal omdat ze afgelost hebben op hun hypotheek. Maar is dat wel altijd verstandig?

De Nederlandse Vereniging van Banken(NVB) is een campagne gestart om consumenten met een aflossingsvrije hypotheek aan te sporen tot aflossen. Hun bedoeling hiermee is ervoor te zorgen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek niet voor vervelende financiële verrassingen komen te staan.


   3860    Lees verder...

Turkije lijkt af te stevenen op een grote financiële crisis. Net als in 2001. De koers van de Turkse lira lijkt alleen maar omlaag te kunnen. Door deze enorme waardedaling kunnen Turkse bedrijven en consumenten hun schulden straks niet terugbetalen.

De rente op schulden is opgelopen tot 20%. De inflatie is dus torenhoog. President Erdogan wil de rente niet verhogen, maar juist laag houden zodat bedrijven en burgers goedkoop kunnen blijven lenen. Dat is economisch onverantwoord. Erdogan investeert veel in zijn land. Miljarden gaan er naar prestigieuze projecten zoals extreem dure bruggen, wegen, maar ook wordt er het grootste vliegveld ter wereld gebouwd. Erdogan wil blijven investeren, terwijl hij geen geld heeft. Er moet dus nog meer worden geleend. Dit terwijl de schuld aan het buitenland al meer is dan 231 miljard euro. Het begrotingstekort in Turkije loopt volledig uit de hand!


   2888    Lees verder...

Dinsdag 29 mei jl. werd door ons in samenwerking met Omroep Flevoland een kennissessie over hypotheken georganiseerd. 
De avond is  bijzonder goed verlopen: een goed gevulde zaal, informeel maar toch professioneel van opzet, een mooie entourage bij de omroep en alle ruimte voor de aanwezigen om vragen te stellen en opmerkingen te maken.

Kennissessie hyp 290518I2I

   2319    Lees verder...

Op dinsdag 29 mei a.s. organiseren wij in samenwerking met Omroep Flevoland een kennissessie over HYPOTHEKEN. Daarover bestaan namelijk nog veel onduidelijkheden. Deze sessie is voor kijkers en luisteraars van Omroep Flevoland en voor relaties van ons kantoor GRATIS toegankelijk.

De avond wordt gehouden in het gebouw van de omroep aan de Larserpoortweg 40 in Lelystad. Zoals je misschien weet, verleent Ab Flipse al ruim 10 jaar wekelijks zijn medewerking aan een radioprogramma over financiële zaken op Omroep Flevoland. Dit is je kans om dit bijzondere en moderne omroepcomplex eens te bezoeken!


   2972    Lees verder...

Geen verplichtingen, wèl je financiële situatie aan Ab Flipse voorleggen en zijn visie horen?
Geen abonnement, wèl sparren over je wensen en mogelijkheden?
Geen provisie betalen, wèl handvatten aangereikt krijgen waarmee je je zaken op financieel en fiscaal gebied zelf goed kunt managen en slimme keuzes kunt maken?
Maak gebruik van ons consult!

Je mag een uur of zelfs anderhalf uur op ons kantoor aan Ab Flipse al je vragen stellen, je keuzes met hem bespreken, tips en verbeterpunten horen, een stevige visie aanhoren en van zijn kennis en ervaring gebruik maken.
Tegen een vast tarief en zonder verdere verplichtingen.
Met de tips en handvatten die je krijgt kun je daarna zèlf (of als je wilt met onze begeleiding) aan de slag.

Informatie en het tarief vind je hier: www.abflipse.nl/dienstverlening


   2246    Lees verder...

De vele dagen die de afgelopen weken werden vrijgehouden om voor onze relaties de aangifte Inkomstenbelasting over 2017 te verzorgen zijn bijzonder goed verlopen.
Er was voor iedereen voldoende tijd gereserveerd om alle belangrijke zaken door te nemen. De aangifte werd besproken en verzonden. Voor veel mensen was er een leuk bericht van een aardige teruggaaf aan betaalde belasting. Er werd bijgepraat over financiën en over privé-aangelegenheden. Het was nuttig, betekenisvol en vaak ook heel gezellig. 
De bezoekers werden ontvangen met koffie of thee en een koekje of paaseitje en gingen na het verzorgen van hun aangifte met een tevreden gevoel de deur weer uit.


   2214    Lees verder...

Ook dit jaar houden wij weer onze welbekende ‘belastingdagen’.
Voor deze dagen kunt u via Erika van Ramselaar een afspraak maken om ‘live’ samen met Ab Flipse uw belastingaangifte in te vullen en te verzenden. 

We hebben hiervoor dit jaar in de periode van 6 maart t/m 9 april diverse maandagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen gereserveerd. Tijdstippen variëren van 9.00 tot 17.30 uur. Dit is op basis van beschikbaarheid! Heeft u voorkeur voor een bepaalde dag of tijd, maak dan tijdig een afspraak.


   2702    Lees verder...

Op donderdag 21 december jl. organiseerden wij weer een kennissessie. Thema daarvan was dit keer het beschermen van je vermogen en de waarde van ons geld. Onderwerpen als 'is het nodig om je vermogen te beschermen' en 'waartegen dan' kwamen aan de orde. De kennissessie werd door bestaande relaties en mensen die wij voor het eerst ontmoetten bezocht. De zaal was goed gevuld en de sfeer uitstekend.
Kennissessie 211217 II


   2450    Lees verder...

Het lidmaatschap van de Vereniging Woekerpolis is een belangrijke stap om voor compensatie in aanmerking te komen. Maar het is belangrijk om nu ook de gegevens van je polis te registreren.

De meeste van onze relaties met een woekerpolis zijn aangemeld bij de Vereniging Woekerpolis. Hiermee is een belangrijke stap gezet om voor compensatie van je woekerpolis(sen) in aanmerking te komen. Maar er is nog een extra stap nodig, namelijk het registreren van je woekerpolissen in je digitale dossier.
Je zult hierover één dezer dagen een mail van de vereniging met een link voor het aanmelden van je polis(sen) ontvangen. Het is heel belangrijk om dit op korte termijn te doen.


   3799    Lees verder...

De noodzaak van een testament wordt vaak onderschat. Je kunt hierin regelen wat er met jouw bezittingen moet gebeuren na overlijden, maar een testament heeft meer functies.

Met een testament kun je vastleggen wat er met jouw bezittingen gebeurt na overlijden. Wettelijk is er het nodige vastgelegd. Waarom toch nog een testament?
In de wet is vastgelegd wat er met jouw bezittingen en schulden gebeurt na jouw overlijden. In de meeste gevallen is het toch slim om aanvullende wensen vast te leggen in een testament. Maar een testament heeft meer functies. Partners kunnen de onderlinge verhoudingen vastleggen en ook kun je de belangen van je kinderen beschermen als je als ouders komt te overlijden. De waarde van deze notariële akte moet niet onderschat worden.

testament

   3376    Lees verder...

Bij het opnemen in een verzorgingstehuis is er een eigen bijdrage verschuldigd. In hoeverre heeft de overwaarde in een eigen huis hier invloed op?

Mensen maken zich vaak zorgen over de eigen woning als iemand naar een verzorgingstehuis moet. Het is natuurlijk onwenselijk dat spaargeld en overwaarde in de eigen woning verloren gaan door de hoogte van de kosten van een verzorgingstehuis. Deels is het een terechte angst.


   26384    Lees verder...

In de radio-uitzending van 18 mei op Omroep Flevoland behandelt Ab Flipse o.a. het onderwerp verlagen van je hypotheekrente. Dit is in sommige gevallen mogelijk door je geldverstrekker te vragen de op je rente toegepaste toeslagen te laten vervallen.


   4625    Lees verder...

Dat Ab Flipse elke donderdag live op de radio te beluisteren is over financiële zaken wist u waarschijnlijk al.

Maar sinds een aantal weken is deze uitzending niet meer vanaf 10.30 uur maar na het nieuws van 11.00 uur.

Twee onderwerpen worden dan nóg uitvoeriger behandeld.

In de toekomst zal dit programma ook live op tv te zien zijn. Handig, want dan kan Ab ook voorbeelden laten zien of ter plekke een berekening maken en u kunt dit alles live meekijken.

Wij houden u op de hoogte!


   2531    Lees verder...

Niet omkijken naar de maandelijkse incasso’s kan je veel geld kosten. Ongemerkt kun je besparen door de vaste lasten tegen het licht te houden.

Waarschijnlijk worden jouw vaste lasten maandelijks automatisch van je rekening afgeschreven. Dit is inderdaad handig en je kunt geen rekening over het hoofd zien. Het gevaar is dat je er niet meer naar omkijkt en ongemerkt teveel betaalt aan jouw vaste lasten. Op een eenvoudige manier en zonder veel tijd te investeren kun je besparen op je vaste lasten.


   2311    Lees verder...

Ook dit jaar houden wij weer in de maand maart onze welbekende ‘belastingdagen’. Voor deze dagen kunt u een afspraak maken om ‘live’ samen met Ab Flipse uw belastingaangifte in te vullen en te verzenden.  We hebben hiervoor dit jaar in de periode van 6 t/m 31 maart de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag gereserveerd. Tijdstippen variëren van 9.00 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.00 uur). Dit is op basis van beschikbaarheid! Heeft u dus voorkeur voor een bepaalde dag, maak dan tijdig een afspraak.


   3074    Lees verder...

Aan het einde van dit jaar gaan ook wij genieten van de feestdagen. Samenzijn met familie, tijd voor bezinning, het afgelopen jaar overdenken en plannen maken voor het nieuwe jaar. En natuurlijk lekker eten ....
Toch liggen onze werkzaamheden niet helemaal stil! Lees hieronder verder over onze bereikbaarheid en activiteiten voor de komende dagen.

Wij wensen je bijzonder fijne feestdagen en een heel goed 2017.


   2669    Lees verder...

Uw pensioen; nu niet direct een onderwerp waar u zo kort voor de feestdagen graag over nadenkt. Toch is het belangrijk om dit wel te doen. Daarom organiseerden wij donderdagavond 15 december een kennissessie over dit onderwerp.


   2810    Lees verder...

U weet het natuurlijk wel: sinds de jaren ’90 zijn er in Nederland door de financiële sector veel producten verkocht die niet waar konden maken wat ze beloofden. Onder welluidende namen als Winstverdriedubbelaar, Koerswinststapelaar of Beursversneller werden ons plannen verkocht die later een fiasco bleken te zijn. En dat is natuurlijk een kwalijke zaak. Maar nu dit eenmaal een feit is, is de vraag wat u daar (nog) aan kunt doen. Ik verbaas mij bij herhaling over de apathie van gedupeerden, die vaak als lammeren ter slachting stil blijven zitten en zich niet verroeren. Schades variërend van duizend tot wel honderdduizend euro worden in stilte geaccepteerd. Zeker 80% van de gedupeerden doet helemaal niets, 16% kiest de verkeerde methode en maar 4% van de gedupeerden zet wel goede stappen. In de praktijk zien we deze laatste 4% als winnaars uit de lange strijd komen.

En daarmee komen de grote financiële bedrijven als banken en verzekeraars weg met de miljarden die zij aan rommelhypotheken, aandelenleaseproducten, woekerpolissen en woekerpensioenen hebben verkocht.

Successtory’s

Als voorbeeld het dossier ‘Koersplan’. Van de ruim 700.000 verzekerden met een woekerpolis van Aegon hadden zich er in de periode tot 2013 ruim 30.000 aangemeld bij de Stichting Koersplandewegkwijt. Deze stichting heeft ruim 10 jaar geprocedeerd en uiteindelijk de zaak gewonnen. In 2013 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan en werden de verzekerden die zich bij deze stichting hadden aangesloten gecompenseerd. De overige 670.000 gedupeerden kregen niets of heel weinig.


   3221    Lees verder...

Twee recente uitspraken van het Kifid (Klachteninstituut financiële dienstverlening) maken duidelijk hoe groot de chaos is in het land van adviseurs, semi-adviseurs en bemiddelaars (die zichzelf ook graag adviseur noemen). Niet enkel binnen de branche van ‘adviseurs’ is zo langzamerhand iedereen de weg kwijt, ook de consument is het spoor volledig bijster. Misschien is nog wel het ergste dat degene die op zoek is naar goed en onafhankelijk financieel advies, geen weet heeft van wie er tegenover hem zit. De financiële impact op wel of geen goed advies, maar ook het feit dat je niet weet of je (voldoende) geïnformeerd wordt, is iets waar de consument geen benul van heeft.

Waar ging het over bij het Kifid?  


   2124    Lees verder...

Voor mij liggen de algemene voorwaarden van een SpaarHypotheekVerzekering van verzekeraar X. Bij punt 1.18 lees ik letterlijk ‘Het saldo op de hypotheekrenterekening is eigendom van de verzekeraar’.

Als dit mijn spaarpolis is, neem ik vandaag nog actie. Helaas realiseren weinig mensen zich dat het opgebouwde kapitaal op de spaarpolis om de hypotheeklening af te lossen, niet is gedekt bij faillissement van de verzekeraar.


   2341    Lees verder...

Deze week exact een jaar geleden stuurden wij al een open brief aan één van de grootbanken in Nederland om hen te bewegen rentemiddeling voor hypotheken te (her)introduceren. Dit alles in het belang van de klanten met een hypotheek bij deze bank en om ook hen de kans te bieden om van de historisch lage rente te kunnen profiteren.

Wij zijn dan ook blij dat een aantal banken die deze mogelijkheid nog niet hanteerden per 1 juli 2016 aan hun relaties deze mogelijkheid gaan aanbieden!


   3250    Lees verder...

Voor als u dit weekend of de komende vakantieperiode nog tijd hebt, of in het geval u de noodzaak om kennis over ons financiële systeem tot u te nemen inziet, hier nog even een leestip:

boek de pijnbank


   3755    Lees verder...

In een nieuwsbrief hebben wij de relaties van ons kantoor vandaag gewaarschuwd voor de risico's van bankcertificaten. 

Banken zetten deze onder namen als 'participatiecertificaat', 'certificaat van aandeel' of 'ledencertificaat' in de markt. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat u mede-eigenaar wordt van de betreffende bank. Ook denken sommigen dat het een vorm van sparen is waarbij de inleg is gegarandeerd. Dit is niet het geval!

Bankcertificaten zijn zogenaamde achtergestelde obligaties. Dit is in feite een lening die u verstrekt en waarmee u bij bijvoorbeeld een faillissement achteraan in de rij van schuldeisers komt te staan. De kans dat u dan nog ook maar een deel van uw inleg terug krijgt is erg klein.
Er is weliswaar 'kans op een aantrekkelijk rendement', maar de risico's die u neemt zijn hiermee niet in verhouding!


   4370    Lees verder...

In onze kennissessies van vorig jaar november en afgelopen februari bespraken we het al; rentes zouden nog verder dalen en goud en zilver zouden een belangrijke stijging doormaken. Die ontwikkelingen zien we nu volop: de hypotheek- en spaarrentes dalen alsmaar verder en edelmetalen zijn de laatste tijd aanzienlijk in prijs gestegen. In de Telegraaf van zaterdag 16 april 2016 stond een artikel over de prijsstijging van zilveren munten. U kunt dit artikel hieronder lezen.

Het is dus niet voor niets dat wij tijdens onze kennissessie in november 2015 onder de aanwezigen een zilveren munt hebben uitgedeeld ... Onze abonnementsrelaties informeren wij deze week door middel van een nieuwsbrief uitgebreider over de ontwikkelingen op het gebied van rente en edelmetalen. Zo blijven zij de ontwikkelingen steeds een stapje voor!

pdfArtikel Telegraaf over Zilver.pdf


   4032    Lees verder...

In de maand maart houden wij weer onze befaamde ‘belastingdagen’.
Voor deze dagen kunt u een afspraak maken om ‘live’ samen met Ab Flipse uw belastingaangifte in te vullen en te verzenden. 


We hebben voor uw aangifte dit jaar in de periode van 8 t/m 23 maart en op 29 en 30 maart de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag gereserveerd. Tijdstippen variëren van 9.00 tot 17.30 uur. Dit is op basis van beschikbaarheid! Heeft u dus voorkeur voor een bepaalde dag, maak dan tijdig een afspraak.

   5109    Lees verder...

Op donderdag 18 februari 2016 organiseerden wij de kennissessie 'Slimmer sparen'. Locatie was wederom Congrescentrum De Pijler in Lelystad. 

Tijdens de interactieve sessie werden 5 alternatieven voor spaargeld besproken; veiliger, slimmer en beter. Er was volop ruimte voor meepraten en het stellen van vragen. De reacties van de aanwezigen op de ontvangen informatie waren enthousiast.

Slimmer Sparen 180216


   5177    Lees verder...

In het vakblad AM en op AM-web verscheen op 5 januari 2016 een interview waarin Ab Flipse terugblikt op het oude jaar en vooruit blikt op het nieuwe. Hij noemde daarin o.a. zijn 3 speerpunten voor 2016 en mocht aan iemand de beste wensen doen. U kunt dit interview hier nalezen.


   3701    Lees verder...

Leestip als aanvulling op Cash of Crash Op 5 november jl. organiseerden wij de drukbezochte kennissessie 'Cash of crash'. 

Het bijwonen van deze avond betekende voor veel van de bezoekers een belangrijke stap naar een groter financieel bewustzijn. In een volle zaal met abonnementsrelaties en andere geïnteresseerden werden de bezoekers bijgepraat over o.a. de waarde van contant geld, consequenties van afschaffing van cash, edelmetaal aanschaffen of niet en hoe stel ik mijn bezittingen veilig.


   4026    Lees verder...

Op 25 juni 2015 stuurden wij een open brief naar het hoofdkantoor van de Rabobank. Onderwerp van deze brief is rentemiddeling voor hypotheken. Op dit moment wordt dit door de Rabobank niet of nauwelijks toegepast. Wij zijn van mening dat zij hiermee hun relaties de mogelijkheid om te profiteren van de extreem en historisch lage rente onthouden en roepen hen in de brief op om hun beleid op dit punt aan te passen.


   3311    Lees verder...

Op donderdagavond 5 november 2015 organiseerde AbFlipse.nl in Congrescentrum De Pijler in Lelystad de kennissessie 'Cash of crash?'.
Het bijwonen van deze avond betekende voor veel van de bezoekers een belangrijke stap naar een groter financieel bewustzijn. In een volle zaal met abonnementsrelaties en andere geïnteresseerden werden de bezoekers bijgepraat over o.a. de volgende thema's:

  • de waarde van contant geld
  • consequenties van afschaffing van cash
  • edelmetaal aanschaffen of niet?
  • hoe stel ik mijn bezittingen veilig?

kennissessie 051115


   5341    Lees verder...


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Fiscaal adviseur - Contrair toekomstdenker - Macro- en micro-econoom - Spreker & Columnist - Claimexpert